05/03/2020

PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 1 : LATIHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 [JAWABAN]

Soalan 1

Markah penuh 30 dibahagi kepada:

(a)        Isi                                -     20 markah
(b)        bahasa                         -     10 markah

(a)                Isi  [20 markah]
  
      Nota:
            (i)         Panduan mengira perkataan:
  Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan
-          nama khas
-          perkataan berganda / berulang
-          penggunaan kata sendi ’di’  dan ’ke’
-          tarikh
-          angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan
-          gelaran
       
            (ii)        Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja 
               sebelum diperiksa.

            (iii)       Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja.  Yang  
                        selebihnya tidak perlu diperiksa.

            (iv)       Berikan markah bagi isi yang tepat dan lengkap sahaja.


Bahagian


Isi

Markah

(i)    Pendahuluan2

(ii)   Isi tersurat


4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

(iii)  Isi tersirat


12

11

10

9

8

7

6

5

4

(iv)  Penutup /
       Kesimpulan


2

Jumlah markah


20


1.
Petikan membincangkan tugas/ tanggungjawab/ fungsi kaunselor di sekolah/ dalam kalangan murid.

(2 markah)
2
Petikan membincangkan  tugas/ tanggungjawab/ fungsi dan beberapa tanggapan yang salah tentang kaunselor di sekolah.
(2 markah)
3
Rumusan membincangkan  tugas/ tanggungjawab/ fungsi kaunselor  dan langkah-langkah untuk menggalakkan murid mendapat khidmat kaunselor.  
(2 markah)
4
Petikan membincangkan tugas/ tanggungjawab/ fungsi kaunselor  di Malaysia/ di negara ini.
(1 markah)
5
Petikan membincangkan tugas/ tanggungjawab/ fungsi kaunselor dan langkah-langkah untuk menggalakkan murid mendapat khidmat kaunselor.
(1 markah)
6
Petikan membincangkan peranan kounselor.
(0 markah)Isi tersurat [4 hingga 12 markah]
(2 markah)
S1
menolong murid mengenal pasti punca tekanan emosi tersebut
(2 markah)
S2
memberikan bimbingan tentang cara menangani masalah yang dihadapi
(2 markah)
S3
memandu murid memahami serta menerima keadaan diri
(2 markah)
S4
murid akan dibantu  menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupannya
(2 markah)
S5
membantu murid mengesan dan mengembangkan bakat dan minatnya
(2 markah)
S6
membimbing murid memanfaatkan peluang bagi penyempurnaan kendiri
(2 markah)
S7
memahamankan murid tentang hubungan mereka dengan masyarakat sekitar
(2 markah)
S8
memupuk nilai-nilai murni dalam diri murid
(2 markah)Isi tersirat : [4 hingga 12 markah]

T1
bilik kaunseling yang kondusif/ selesa/ terbuka
(2 markah)
T2
sikap kaunselor yang mesra pelanggan/ baik
(2 markah)
T3
kaunselor mudah ditemui untuk sesi bimbingan dan kaunselor/ tambah waktu operasi
(2 markah)
T4
mengiklankan/ mempromosikan perkhidmatan kaunseling secara berterusan/ kempen
(2 markah)
T5
meminta kerjasama ibu bapa supaya menggalakkan anak-anak berjumpa dengan kaunselor
(2 markah)
T6
pihak sekolah memberikan penghargaan/ hadiah/ merit kepada murid yang mendapatkan perkhidmatan bimbingan kaunseling
(2 markah)
T7
menetapkan jadual murid berjumpa kaunselor/ guru merujukkan murid kepada kaunselor
(2 markah)
T8
mengaktifkan aktiviti Kelab Bimbingan dan Kaunseling/ Pembimbing Rakan Sebaya/mentor-mentee
(2 markah)
T9
membuka talian khidmat Bimbingan dan Kaunseling sekolah/ e-mel/ Khidmat Pesanan Ringkas (SMS)
(2 markah)Penutup :

K1
Kesimpulannya, setiap murid digalakkan supaya berjumpa kaunselor agar dapat meningkatkan ketrampilan/ keyakinan diri
(2 markah)
K2
Kesimpulannya, setiap murid digalakkan supaya berjumpa kaunselor
(1 markah)

Soalan 2: Pemahaman
Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada:
Soalan 2 (a)     : 9 markah
Soalan 2 (b)     : 9 markah
Soalan 2 (c)     : 8 markah
Soalan 2 (d)     : 9 markah

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan 2(d)
  1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.
  2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna.
  3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.

Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman
1.      Soalan 2 markah:

DESKRIPSI
MARKAH
  -  Jawapan tepat mengikut konteks / isi cukup dan ayat 
     Gramatis
         2
  -  Jawapan kurang tepat / isi tidak cukup
         1
  -  Jawapan tidak tepat/salah
         0

2.      Soalan 3 markah:

DESKRIPSI
MARKAH
  -   Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat   
      Gramatis
         3
  -   Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis 
  -   Isi tidak cukup /kurang lengkap tetapi ayat gramatis
         2
  -   Isi tidak cukup /kurang lengkap dan ayat kurang gramatis
         1
  -   Isi tidak betul /tidak relevan dengan tugasan, ayat 
      Gramatis
         0

3.      Soalan 4 markah:

DESKRIPSI
MARKAH
  -   Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat 
      Gramatis
         4
  -   Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
         3
  -   Isi tidak cukup /kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis
         2
  -   Isi tidak cukup /kurang lengkap dan ayat kurang gramatis
         1
  -   Isi tidak betul /tidak relevan dengan tugasan.ayat gramatis
         0
           
Soalan 2 : Pemahaman
Soalan 2 (a) – Petikan Umum
(i)                 Maksud 
P1              memperoleh / meraih / keyakinan / pengiktirafan                               2
P2              mendapat keyakinan / pengiktirafan                                                   1
P3              memperoleh kepercayaan                                                                    1

(ii)               Tanggapan yang salah  (isi cukup - 2)
P1              kaunselor berperanan untuk menyelesaikan masalah.
P2              mereka yang berjumpa dengan kaunselor merupakan individu yang bermasalah semata-mata
P3              Kaunselor memberikan tumpuan terhadap masalah tertentu sahaja.
[Maksimum : 3 markah]

(iii)             Tindakan  (isi cukup - 3)
P1              meminta nasihat daripada ibu bapa
P2              meminta nasihat ahli keluarga – datuk / nenek / abang / kakak
P3              mendapatkan pandangan yang baik daripada rakan-rakan
P4              berbincang dengan guru mata pelajaran / kelas / mentor
P5              merujuk buku / Internet / risalah / dengar ceramah
P6              bersembahyang hajat / berdoa kepada Tuhan
P7              merujuk masalah kepada imam / guru agama / ketua kampung / doktor / orang berilmu

[* Jawapan lain yang sesuai boleh diterima]

Soalan 2 (b) – Prosa Moden
(i)                 Perubahan sikap Tuan Booth semenjak dia kembali ke estetnya ialah ...
P1              dia tidak terperap di estet lagi
P2              pada setiap petang, biasanya selepas solat asar, dia akan menjengah ke surau
P3              dia akan duduk berbual-bual tentang pelbagai cerita dengan Imam Ngah Deramam dan Penghulu Ibrahim Sigap
P4              dia mengundang masyarakat kampung ke banglonya

(ii)               Tuan Booth dan isterinya menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat kampung penulis
P1              untuk mempererat hubungan silaturahim
P2              untuk mengambil hati masyarakat kampung
P3              untuk merapatkan jurang perbezaan adat resam, budaya, dan sistem kepercayaan antara mereka

(iii)             Latar masyarakat dalam petikan ialah
P1              masyarakat yang peramah
Contoh, Tuan Booth akan ke surau pada setiap petang untuk bersembang dan bergaul mesra dengan penduduk kampung seperti Imam Ngah Deramam.
                  P2              masyarakat yang berbudi bahasa
Contoh, Tuan Booth dan keluargannya amat mesra dan berbudi dengan penduduk kampung.

                  Latar masyarakat keseluruhan petikan ialah
                   P1             masyarakat yang baik hati.
Buktinya, Tuan Booth membenarkan Ahmad Mutawakkil menumpang hidup di banglonya selama tiga tahun.
                   P2             masyarakat yang taat akan agama
Imam Ngah Deramam, Penghulu Ibrahim Sigap dan jemaah kampung selalu menunaikan solat jemaah di surau kampung.


Soalan 2 (c) – Petikan Prosa Tradisional
(i)                 Maksud terlalu dukacita
P1              amat / teramat sangat / terlampau / susah / sedih / susah hati

(ii)               Sebab-sebab Sultan Muzaffar Syah risau akan hubungan antara Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja
P1              hubungan yang tidak baik antara Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja itu boleh memecahbelahkan perpaduan.
P2              tiadanya pemuafakatan antara kedua-dua belah pihak
P3              Paduka Raja dan Seri Nara Diraja ialah pembesar yang seharusnya menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak buah mereka.

(iii)             Tindakan saya ialah
P1              mempertemukan kedua-duanya untuk berbincang dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi kemelut sesama mereka.
P2              melantik orang tengah untuk mendamaikan kedua-dua orang pembesar itu.
P3              menaikkan pangkat kedua-duanya agar mereka berasa dihargai dan diperlukan.Soalan 2 (d) – Gurindam
(i)                 Gambaran penyajak ialah
P1              air matanya mengalir ketika bersujud
P2              nafasnya sebak sewaktu melafazkan taubat
P3              hatinya luluh ketika memohon keampunan daripada Tuhan

(ii)               Cara-cara meningkatkan keinsafan diri seseorang ialah
P1              mendekatkan diri kepada Tuhan
P2              mendapatkan kauseling
P3              mendapatkan nasihat daripada ibu bapa
P4              membaca bahan / buku berkaitan
P5              melibatkan diri dengan kerja-kerja amal

(iii)             Dua perwatakan penyajak
P1              seorang yang insaf atas kesilapan
Contohnya, penyajak berasa insaf atas kesalahannya yang lalu dengan bertaubat.
      P2              seorang yang taat pada ajaran agama
Buktinya, penyajak melaksanakan perintah Tuhan sebagai peringatan kepada diri bahawa dunia hanyalah sementara.

P3              seorang yang rasional
Sebagai contoh, penyajak bersikap rasional dengan memohon doa yang terbaik untuk dirinya.Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
Jawapan 3 (a)
(i)                 kecil-kecilan
sedikit-sedikit / tidak secara besar-besaran

(ii)               terang-terangan
berterang-terang / jelas

(iii)             kenang-kenangan
1.      segala sesuatu yang dikenangkan / sesuatu yang ada dalam fikiran atau ingatan
2.      sesuatu yang dapat meningkatkan (seseorang) tentang peristiwa, persahabatan

(iv)             bermati-matian
bersungguh-sungguh (mengerjakan sesuatu) dengan segala daya upaya, dengan segenap tenaga

(v)               bertolak-tolakan
saling menolak antara satu sama lain

(vi)             bermaaf-maafan
saling memberikan keampunan / ampun

    Jawapan 3 (b)
(i)                 Cikgu Ismail memberitahu / menasihati / memaklumkan / menyatakan murid-muridnya bahawa beliau tidak mahu mereka terus berasa rendah diri. Mereka perlu yakin pada diri sendiri jika ingin berjaya dalam hidup.

Cikgu Ismail menasihati murid-muridnya supaya mereka tidak terus berasa rendah diri. Mereka perlu yakin pada diri sendiri jika ingin berjaya dalam hidup.

(ii)               Yang Dipertua PIBG memberitahu pengetua bahawa beliau berasa bangga / kagum / teruja  dengan kehadiran ibu bapa yang ramai dalam mesyuarat agung PIBG sekolah pada masa itu.

(iii)             Imran memperkenalkan dirinya kepada penyambut tetamu di pejabat itu dan meminta kebenaran / izin untuk berjumpa dengan Encik Harun.


Jawapan 3 (c) Kesalahan ejaan
(i)                 cendikiawan          -           cendekiawan
(ii)               manafaat               -           manfaat
(iii)             kaki tangan            -           kakitangan

Kesalahan imbuhan
(i)                 pesidangan            -           persidangan
(ii)               dikemaskinikan     -           mengemaskinikan
(iii)             penganugerahan    -           anugerah

Jawapan 3 (d)
(i)                 di antara                -           antara
mesyuarat              -           majlis / upacara / istiadat / sambutan / pesta / perayaan

(ii)               menghulurkan       -           menyampaikan / merakamkan
di atas                    -           atas

(iii)             menggubal             -           mengubah/ meminda / menambah baik / mengemas kini
akan                       -           dengan / demi

Jawapan 3 (e)
(i)                 alang-alang mandi biar basah / alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan
(ii)               ke bukit sama didaki ke lurah sama dituruni / hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah
(iii)             air dicencang tak akan putus / biduk lalu kiambang bertautSoalan 4
Markah penuh 15 markah

Panduan pemarkahan bagi Soalan 4.

Soalan 4 (a)

i.                    Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari.
ii.                  Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat lengkap.
iii.                Beri 2 markah untuk 1 isi - perwatakan
iv.                Markah bagi 2 isi - maksimum 4 markah.
v.                  Markah bahasa maksimum 3 markah. Markah bahasa tidak boleh lebih daripada markah isi.
vi.                Markah bahasa diberi seperti berikut:

Baik                       :  3 markah
Sederhana             :  2 markah
Lemah                   :  1 markah

vii.              Jika calon menjawab dan markah isi 0, berikan 1 markah untuk bahasa.
viii.            Calon tidak menjawab 0 markah.
                                                                                                            [Maksimum : 7 markah]

Soalan 4 (b)
i.                    Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari.
ii.                  Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat lengkap.
iii.                Jawapan mesti merujuk kepada latar masa dalam novel.
iv.                Aspek Pemarkahan: Berikan 1 markah untuk penyataan nilai baik hati sebuah novel.
               -   Berikan 2 markah untuk contoh / huraian yang lengkap / jelas
               -   Berikan 1 markah untuk contoh / huraian yang tidak lengkap / jelas
               -   Maksimum markah setiap isi = 3 markah

v.                  Huraian tanpa menyatakan latar masa dalam novel, 0 markah
vi.                Markah isi maksimum, 6 markah
vii.              Markah bahasa maksimum, 2 markah. Markah bahasa tidak boleh lebih daripada markah isi
viii.            Markah bahasa diberi seperti berikut:
Baik           :  2 markah
Lemah       :  1 markah

ix.                Jika calon menjawab dan markah isi 0, berikan 1 markah untuk bahasa.
x.                  Calon tidak menjawab,  0 markah
                                                                                                             [Maksimum: 8 markah]


Soalan 4 (a)
Perwatakan watak utama
Watak utama novel ini ialah Dahlia
(i)                 seorang yang penyayang
Dahlia menjaga adik-adiknya dengan baik ketika ibu dan bapanya dirawat di hospital kerana dia amat menyayangi mereka.

(ii)               Seorang yang tabah menghadapi dugaan hidup
Dahlia tabah menghadapi kerenah neneknya, Nek Kiah yang tidak menyukai dia sekeluarga sehingga sanggup menjual tanah tapak rumahnya supaya berpindah ke tempat lain.

(iii)             Seorang yang berani
Dahlia berani terjun ke dalam sungai yang deras airnya untuk menyelamatkan Said, anak Mak Aton yang lemas di sungai tersebut.

(iv)             Seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarga
Dahlia sanggup ponteng sekolah kerana menjaga adik-adiknya yang masih kecil ketika ibu dan bapanya dirawat di hospital demi menunaikan tanggungjawabnya terhadap mereka.

Soalan 4 (b)
Nilai kemanusiaan
(i)                 Nilai kasih sayang
Kasih sayang anak kepada keluarga. Dahlia sanggip ponteng sekolah demi memastikan adik-adiknya dapat dijaga dengan baik semasa ibunya, Saleha dirawat di Hospital Permai kerana tidak siuman.

(ii)               Nilai kerjasama
Penduduk kampung bekerjasama bergotong-royong membina rumah Embong yang musnah di landa banjir setelah dinasihati oleh Haji Sulaiman.

(iii)             Nilai keberanian
Dahlia berani terjun ke dalam sungai yang berarus deras untuk menyelamatkan Said, anak Mak Aton yang dihanyutkan air sungai ketika mandi-manda walaupun tenanganya berkurangan dan Said meninggal dunia.No comments:

Post a Comment