11/04/2013

LATIHAN AYAT - AWALAN PRA

Untuk memudahkan anak-anak melengkapkan karangan yang disediakan di blog ini, anak-anak perlu klik pada tajuk 'post'. Hanya satu latihan yang akan dipaparkan setiap kali anak-anak klik 'post' tersebut. AWALAN PRA

AWALAN PRA

Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai dan tepat. Tekan SEMAK untuk menyemak jawapan. Untuk mendapatkan bayangan jawapan, tekan KLU. Sebagai peringatan anda akan kehilangan markah setiap kali menekan KLU jika anda memerlukan bantuan. Selamat mencuba!
   prabayar      pracetak      pracukai      prakata      pramatang      prasangka      prasarana      prasasti      prasekolah      Prasyarat   
Awalan pra menerbitkan kata nama yang membawa maksud sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutinya.

1. untuk memohon jawatan itu ialah pemohon mestilah fasih berbahasa Melayu.
2. Kita perlu menjauhkan sebarang terhadap bekas banduan yang telah kembali ke pangkuan masyarakat.
3. Bayi itu meninggal dunia sebaik sahaja dilahirkan.
4. Penulis itu sedang menulis untuk novel terbaharunya.
5. Kita harus bersyukur kerana negara kita mempunyai yang baik dan lengkap.
6. Semua kanak-kanak yang berumur enam tahun digalakkan memasuki .
7. Ahli sejarah sedang meneliti yang baru ditemui itu.
8. Kebanyakan remaja lebih gemar menggunakan kad telefon .
9. Keuntungan syarikat tahun ini semakin bertambah baik.
10. Kos kertas dan meningkat berikutan penurunan nilai mata wang.

No comments:

Post a Comment