06/04/2017

PAKEJ CUTI BERJADUAL 2 : LATIHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU

Soalan 1
Kes salah laku seperti vandalisme, buli dan tidak menghormati guru kerap berlaku di sekolah belakangan ini. Situasi ini menggambarkan amalan budaya penyayang semakin luntur dalam kalangan pelajar.
Sebagai seorang pelajar yang bertanggungjawab jelaskan peranan  anda dalam memupuk budaya penyayang di sekolah. 

Sejak tiga dekad belakangan, sering didengari kenyataan yang menyebut, bahawa orang Melayu sebagai bangsa Asia yang sangat tinggi nilai hormat dan bersopan santun. Malah nilai itulah yang telah mengangkat imej Malaysia untuk dikenali di seantero alam. Namun, selepas dilanda pelbagai arus perubahan dan ancaman globalisasi yang semakin pantas, nilai-nilai murni itu semakin memupus dalam budaya dan tradisi masyarakat Melayu. Kini dalam pola masyarakat majmuk, masyarakat Malaysia kelihatan kompleks. Tiada lagi nilai sopan santun dan hilang budaya hormat dan berkasih sayang. Hukum sesiapa yang kuat dia menang, yang cepat dia dapat, dan yang megah dia gagah sedikit demi secara sedikit membentuk pola baru imej bangsa Malaysia pada abad milenium ini. Oleh itu, sebagai anak muda saya perlu menghayati semula nilai-nilai murni masyarakat agar budaya penyayang dalam kalangan masyarakat dapat dinobatkan semula.

Isi-isi penting :
Isi 1 : saya perlu menjadi pelajar yang proaktif dalam mengamalkan akhlak yang terpuji– mempamerkan sikap dan tingkah laku yang baik – disenangi rakan dan para guru

Isi 2 : menjadi pelajar yang mudah didekati – senang berkawan, cepat mesra, peramah dan menghormati rakan – menjadi pelajar yang luhur budi bahasa serta patuh kerpada perintah Tuhan

Isi 3 : mengamalkan prinsip dan identiti diri/jati diri – tidak mudah terikut-ikut dengan perangai buruk rakan – tegas dan berani kerana benar

Isi 4 : belajar secara istiqamah – menjadi pelajar yang cemerlang akademik – ikhlas membantu rakan untuk berjaya dalam akademik

Isi 5 : penglibatan dalam aktiviti kokurikulum – proses bergaul dengan rakan-rakan secara sihat – menyumbang kejayaan kepada sekolah – mengangkat imej sekolah agar tersohor di persada negara


Kesimpulan : Hidup pokok berbuah, hidup manusia berjasa ialah ungkapan peribahasa yang mendorong seseorang itu agar beriltizam untuk menyumbangkan khidmat dan jasa. Budaya penyayang seandainya dipupuk dan dibaja boleh memberi natijah kepada lahirnya masyarakat yang bertanggungjawab dan prihatin. Oleh hal yang demikian, saya sangat teruja untuk berada di tengah-tengah khalayak bagi meuar-uarkan idea yang baik ini agar terbentuk juga masyarakat yang berbudaya, beretika serta penyayang. Sesungguhnya, inilah Malaysia yang menjadi harapan kita menjelang dekad yang akan datang.

 
Soalan 2
Sikap prihatin,  bekerjasama, dan bertolak ansur penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Huraikan langkah-langkah untuk melahirkan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni.

Pendahuluan : Beberapa sumber daripada peribahasa Melayu boleh dipetik sebagai menandakan masyarakat Melayu amat mementingkan nilai-nilai murni bekerjasama dan bertolak ansur. Antara peribahasa yang boleh dipetik adalah seperti ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni; hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah; bagai aur dengan tebing hidup serumpun bak serai sejunjung bak sirih dan hidup ibarat suatu anggota, jangan memiat daging, sakit di orang sakitlah di awak. Demikianlah begitu banyak sarana agar masyarakat perlu hidup secara bertoleransi dan bermasyarakat agar terbentuk kekuatan ummah sama ada dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Namun demikian, impian untuk membentuk sebuah institusi masyarakat yang ampuh mungkin muluk dalam kata-kata, tetapi bukan mudah untuk direalisasikan. Oleh hal yang demikian, semua entiti dalam masyarakat perlulah beriltizam untuk membina sebuah masyarakat yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni sebagai anak kunci masyarakat madani.

Isi-isi penting :

Isi 1 : Zahirkan kesedaran dalam jiwa setiap anggota masyarakat akan nilai bersyukur – bersyukur kerana ditakdirkan hidup dalam sebuah negara yang aman -  mensyukuri nikmat Allah dan menghargai sumber alam – berpada-pada dan reda (redha) dengan nikmat yang ada

Isi 2 : Para pemimpin perlu menzahirkan daya kepemimpinan berteladan, hemah dan bijaksana – pemimpin sebagai cerminan kepada rakyat – tunjuk tauladan dan pekerti yang mulia perlu diserlahkan untuk ikutan masyarakat

Isi 3 : Guru dan ibu bapa perlu menjadi agen terpenting untuk membimbing anak-anak mengamalkan pekerti mulia – anak-anak dan remaja akan tumbuh membesar dalam persekitaran yang paling awal iaitu di rumah dan sekolah (hakikat peribahasa, air perabung mengalir ke cucur atap dan guru kencing berdiri murid kencing berlari)

Isi 4 : Mengutamakan teras pendidikan, agama dan moral merentas ilmu pengetahuan – anak-anak dididik menerima ilmu secara berhikmah – mengamalkan ilmu dengan jalan yang betul – ilmu untuk kesejahteraan insan dan mensyukuri nikmat Tuhan

Isi 5 : Mendidik masyarakat yang berdisiplin, patuhi undang-undang dan menyayangi alam sekitar – masyarakat yang bijak, dinamik dan faham akan nilai murni dalam masyarakat – masyarakat yang menghargai alam sebagai komponen penting – masyarakat yang bertanggungjawab

Kesimpulan : Peribahasa yang menyatakan, terlajak perahu boleh diundur, terlajak laku celaka padahnya hendaklah dijadikan panduan dan sempadan agar dalam semua tingkah laku tidak menyalahi pertaturan dan tataetika. Justeru, perihal kehidupan dengan amalan nilai murni hendaklah diperkasakan. Baik negara mahupun masyarakat pasti memperoleh impak yang cukup signifikan apabila masyarakat mula mengamalkan nilai-nilai murni seperti prihatin,  bekerjasama, dan bertolak ansur. Sesungguhnya, inilah impian untuk membentuk negara maju dalam acuan kita menjelang Wawasan 2020.


Soalan 3
Membaca karya-karya sastera boleh membentuk jati diri seseorang.
Bincangkan faedah-faedah yang diperoleh daripada pembacaan karya-karya tersebut.

Karya kreatif merupakan cetusan idea yang bersandarkan minda yang kreatif dan tajam serta diasosiasikan dengan emosi yang sentimental. Wadah yang ingin disampaikan adalah berdasarkan kepekaan terhadap segala isu dan konflik dalam kehidupan. Gabungan antara minda dan emosi itu diketengahkan kepada masyarakat pembaca melalui medium bahasa yang indah, berseni dan tinggi kreativitinya. Oleh hal yang demikian, karya-karya kreatif berupaya menggerakkan daya berfikir pembaca melalui pemikiran yang kritis dan analitikal. Berbeza daripada sumber-sumber maklumat deskriptif, genre sastera memuatkan pelbagai sumber seperti persoalan, gaya bahasa, teknik penyampaian, dan nilai-nilai estetika yang tinggi. Oleh itu, tidak syak lagi kita bakal memperoleh pelbagai faedah apabila mengkaji pelbagai genre sastera.

Isi-isi penting :
Isi 1 :   Dapat menyelami daya berfikir orang-orang yang bijaksana - menggali segala khazanah ilmu melalui perkongsian pemikiran kreatif - mengenali gaya berfikir dan cetusan ilmu yang diketengahkan melalui isu, persoalan, dan tema yang digarapkan - mewujudkan interaksi tidak langsung dengan para ilmuwan, seniman, dan budayawan

Isi 2 :   Memperoleh idea-idea dan pemikiran besar melalui tema dan persoalan yang telah digarapkan - menggerakkan minda untuk berfikir berdasarkan gagasan idea penulis - berfikir secara realistik dan pragmatik melalui buah fikiran dan persoalan yang dikemukakan - menjana minda agar mampu menjadi insan bijaksana melalui perkongsian dan percambahan idea yang kreatif dan inovatif

Isi 3 :   Menggali khazanah budaya dan cara berfikir masyarakat -  penerapan melalui latar tempat dan latar masyarakat - secara tidak langsung dapat meninjau tentang sesuatu lokasi walaupun tidak pernah menjejakkan kaki - mendalami corak hidup, corak pemikiran, dan pelbagai aktiviti sosioekonomi

Isi 4 :   Memperkaya perbendaharaan ilmu dan kosa kata - teks kreatif memang kaya dengan variasi bahasa - mempelajari pelbagai bentuk bahasa - menikmati pengucapan seni yang indah seperti dalam pengucapan falsafah, bahasa tinggi, puisi, bidalan, dan peribahasa

Isi 5 :   Menganjak paradigma minda, sikap, dan gaya bertindak - penerapan unsur nilai yang amat kaya dalam setiap karya kreatif - menajamkan minda melalui penghayatan dan berfikir secara hikmah daripada pelbagai konflik dan episod yang dipaparkan - mendidik diri untuk lebih positif berpandukan amanat yang disampaikan sama ada secara langsung atau tidak langsung

Kesimpulan :  Sesungguhnya, ilmu itu luas bak lautan yang tidak bertepian seperti yang diungkapkan dalam serangkap syair,

Ilmu alat yang sangat berguna
Idaman orang yang bijaksana
Hamparnya luas amat saujana
Tepinya ajal sempadannya fana


Apabila mengkaji sesebuah karya kreatif sudah pasti pelbagai limpahan ilmu yang bakal diperoleh. Yakinlah bahawa, dengan mengkaji genre sastera adalah amat menguntungkan selain sangat menghiburkan.02/04/2017

PENULISAN 7 : Wajib Lulus Sejarah

Pengetahuan tentang sejarah dikatakan teras kepada pembentukan tamadun sesuatu bangsa. Malangnya sejak akhir-akhir ini sindrom buta sejarah telah melanda generasi muda.
Ulaskan pendapat anda tentang kewajaran kerajaan mewajibkan lulus mata pelajaran sejarah pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Perbuatan mengoyak-ngoyak Jalur Gemilang, mempersendakan kalimat dalam lagu Negaraku, merosakkan sumber alam semula jadi, bersekongkol dengan musuh negara, rasuah, dan tidak menghormati undang-undang adalah antara  anasir kerendahan budi bahasa dan lunturnya jiwa patriotik seseorang. Namun demikian, fenomena seumpama itu seolah-olah menjadi kepuasan kepada sesetengah individu untuk menunjukkan diri mereka hebat. Mereka berbangga apabila dikatakan berjaya merobek-robek sistem perundangan, peradaban, dan budaya masyarakat. Tingkah laku keji seperti ini sudah pasti boleh meruntuhkan nilai patriotisme dalam kalangan rakyat seandainya tiada sebarang tindakan proaktif diambil. Menyedarinya, kerajaan telah mengambil pendekatan mewajibkan subjek sejarah kepada semua pelajar, malahan subjek tersebut diwajibkan lulus pada peringkat SPM. Walaupun terdapat reaksi pro dan kontra, saya berpendapat langkah tersebut sebagai kena pada masa dan situasi untuk mengembalikan hak dan maruah negara agar tidak dicacatcelakan oleh individu yang tidak bertanggungjawab.
Sejak ribuan tahun dahulu sejarah telah dijadikan sumber rujukan untuk melahirkan negara bangsa yang sedar akan asal usul dan akar umbi tamadun. Hal demikian amatlah penting kerana  kejahilan terhadap asal usul boleh melahirkan individu yang mudah menderhaka dan tidak mempunyai jati diri untuk berasa megah terhadap tanah tumpah darah. Oleh itu, sejarahlah yang munjadi murabbi dan mujadid untuk memberikan segala maklumat tentang keadaan sebenar tanah air dan bangsa sendiri. Sama ada dalam bentuk bertulis, monumen, prasasti mahupun serpihan, segala-galanya menjadi penting apabila boleh dirujuk sebagai bahan sejarah. Itulah sahaja wadah yang dapat membezakan kewujudan sesebuah negara dengan negara yang lain. Apabila rakyat telah sedar dan faham hakikat sejarah, justeru fahamlah mereka akan tamadun tanah air sendiri. Sekiranya prakarsa ini dapat diterjamahkan, nescaya amat relevanlah syarat wajib lulus sejarah dalam kalangan pelajar diperkasakan semula.
Rakyat dari satu generasi ke satu generasi akan berlalu pergi, sebaliknya negara akan terus kekal  berdaulat.  Demi mempertahankan kedaulatan, maka sejarahlah yang dapat menjelaskan tentang kedudukan sebenar masyarakat dan sistem politik di sesebuah negara. Tanpa pengetahuan yang terdidik tentang sejarah, sudah pasti akan lahir manusia badut yang hanya layak untuk menjadi pelakon di pelbagai pentas. Mereka  gagal menghayati akan harga sebuah kedaulatan dan tidak teragak-agak untuk merosakkan tanah air sendiri. Segala imej tentang tamadun, budaya, sosio politik dan ekonomi yang telah bertapak ribuan tahun akan menjadi catatan di atas kanvas sejarah sahaja. Oleh sebab itu,  rakyat harus faham dan sedia bertolak ansur dalam kalangan masyarakat yang menganut pelbagai ideologi, budaya dan adat resam. Rakyat perlu menghormati antara satu sama lain dan bersatu untuk membentuk bangsa Malaysia yang berasaskan permuafakatan dalam kontrak sosial yang telah dipersetujui. Dengan hal yang demikian, langkah kerajaan itu adalah tepat sebagai strategi mendidik rakyat agar faham dan tahu akan sejarah terbentuknya negara Malaysia di dalam acuan masyarakat majmuk.
Tokoh-tokoh silam dan masa kini tidak pernah berbalah pendapat tentang pernyataan yang menyebut, “Sejarah ialah guru yang paling benar dan sejarah tidak pernah berbohong”. Atas kebenaran tersebutlah, sejarah menjadi elemen paling penting untuk mendidik rakyat memahami sistem bernegara. Sejarah merujuk kepada peristiwa yang pernah terjadi dan peristiwa yang perlu diteladani. Oleh itu, pengalaman landskap sejarah hendaklah dijadikan sumber untuk mengubah tingkah laku masyarakat agar faham tentang sistem pemerintahan dan sistem bernegara. Sejarah mengajar rakyat menghargai negara, menghormati pemimpin yang  telah banyak berjasa dan menghargai betapa bahagianya hidup dalam sebuah negara yang damai dan aman serta makmur. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengambil iktibar daripada catatan sejarah tentang betapa sulitnya untuk menatijahkan negara ini seperti yang wujud pada hari ini. Pengalaman-pengalaman pahit yang telah diharungi generasi terdahulu seperti dalam peristiwa penjajahan kuasa Barat, Perang Dunia Kedua, Darurat dan beberapa episod pertelagahan kaum sudah cukup untuk pemimpin dan rakyat menjadi lebih matang.
Sejarah juga telah dikenal pasti sebagai elemen penting membantu mempercepat pembangunan sesebuah negara. Sesebuah negara akan terus jumud sekiranya tidak mahu belajar daripada sejarah silam. Sesungguhnya, pengalaman inilah yang telah menjadikan beberapa negara seperti Jepun, Korea, Vietnam dan beberapa negara Komanwel di Asia Tengah untuk bangkit menjadi kuasa ekonomi yang gagah. Semua negara berkenaan pada awalnya pernah hancur akibat bahana peperangan yang melanda. Namun, dengan kekuatan rakyatnya menilai semula sejarah, justeru mereka bangkit  untuk membajai semangat patriotik menjadi bangsa yang berjaya. Hal yang sama turut dikongsi oleh Malaysia yang mampu bangkit dalam tempoh 59 tahun sahaja selepas ratusan tahun kita dibelenggu dalam rahang penjajahan. Pada hari ini, lihatlah sahaja di mana-mana pelosok bumi Malaysia, harapan kejayaan sudah terhidang di hadapan mata. Benarlah hakikat bahawa, rakyat yang kenal sejarah asal usul dan jatuh bangun bangsa mereka sahaja yang mampu bangun untuk mengorak langkah semula.
Selain itu, sejarah pasti terus menjadi agenda untuk melahirkan rakyat yang sentiasa bersedia mempertahankan kedaulatan negara. Perasaan sayang dan terhutang budi kepada negara akan membentuk peribadi rakyat yang berjiwa patriotik, berintegriti dan berwawasan. Mereka akan bersedia pada bila-bila masa untuk menjadi tulang belakang pertahanan negara. Panggilan keramat dalam lirik, inilah barisan kita, yang ikhlas berjuang akan terus terpahat dalam jiwa dan sanubari anak muda demi menggalas amanah keamanan sejagat. Pada hari ini, walaupun negara sudah aman, panggilan jihad terus terpahat dalam jiwa warganegara apabila ramai yang rela menyahut panggilan untuk menjalankan misi keamanan di seluruh pelosok rantau. Sikap patriotik seperti itu sudah pasti memberi jaminan bahawa ketenteraman dan keselamatan sosial bakal terjamin. Oleh yang demikian itu, janganlah ada pihak yang ingin menangguk di air keruh dengan menyatakan langkah mewajibkan lulus sejarah sebagai tindakan selangkah ke belakang kerana kononnya sejarah tidak mempeunyai nilai komersial.
Ratusan tahun kita berjuang untuk mengembalikan maruah dan kemerdekaan tanah air. Kini setelah 59 tahun negara mengecapi kemerdekaan setiap rakyat harus merasai sendiri denyut nadi mengecapi nikmat kemerdekaan. Kita perlu ingat bahawa, mempertahankan kemerdekaan dan kemakmuran yang telah lama dikecapi adalah lebih susah. Oleh itu, seandainya wujud sikap talam dua muka akibat buta sejarah maka amat wajarlah kerajaan mengambil langkah segera untuk mewajibkan syarat lulus sejarah dalam peperiksaan seandainya langkah tersebut boleh menyelamatkan masa depan negara.

sumber asal : http://ishakmdshah.blogspot.my/