12/11/2013

ARANG

Arang dalam peribahasa
         (Arang ialah benda hitam yang rapuh, sisa kayu yang terbakar)

Arang
          rosak, binasa sama sekali, sangat hitam

arang di kening,
mendapat malu;

arang di muka
mendapat malu;

arang habis besi binasa
pekerjaan yang tidak membawa hasil sedikit pun, usaha yang sia-sia

arang habis besi binasa, tukang hembus penat sahaja
pekerjaan yang tidak membawa hasil sedikit pun, usaha yang sia-sia

arang itu jikalau dibasuh dengan air mawar sekalipun tiada akan putih
orang yang bertabiat jahat itu, walau bagaimanapun tidak akan hilang perangainya;

berkerat rotan, berpatah arang
perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi;

bintang di langit dapat dibilang tetapi tak sedar di mukanya arang
orang yang suka menegur kesalahan orang, tetapi kesalahan sendiri yang lebih besar tidak disedari;

jika tiada tersapu arang di muka, daripada hidup baiklah mati
lebih baik mati daripada hidup menanggung malu;

kalah jadi abu, menang jadi arang
kalah atau menang sama akibatnya (akan menanggung rugi);

membasuhkan arang yang terconteng di muka
menghilangkan malu;

terpijak benang arang, hitam tapak
perbuatan jahat, jahat akibatnya;

05/11/2013

Titipan Akhir

Kepada semua Calon SPM 2013 & istimewa buat anak-anakku, di 5K dan 5R...


Semoga Cemerlang!02/11/2013

KESILAPAN BAHASA DAN EJAAN DALAM KARANGAN


Aspek bahasa termasuk ejaan merupakan elemen penting semasa membuat penilaian ataupun pemeriksaan karangan. Seperti yang pelajar-pelajar sedia maklum, untuk Bahagian A, tiada potongan markah dibuat, tetapi andai kata terdapat banyak kesalahan ejaan, maka karangan tersebut tidak wajar diberikan markah pada tahap cemerlang. Oleh itu, berhati-hatilah semasa menulis, jangan tergopoh-gapah semasa membina ayat dan mengeja sesuatu perkataan.Tiada kompromi dalam soal ini, andai kata terdapat kesalahan ejaan dan bahasa yang ketara, maka walaupun karangan anda mempunyai idea/isi yang matang dan dihuraikan dengan contoh yang konkrit, tiada jaminan untuk anda memperoleh markah cemerlang. Elakkan melakukan kesilapan seperti perenggan yang ditunjukkan di bawah.

Soalan: Langkah-langkah untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat.
Selain daripada (KB) itu adalah memupuk semangat kejiranan yang utuh di kalangan rakyat-rakyat Malaysia. Seperti mana (KB) yang diwar-warkan (KESALAHAN EJAAN/KE) oleh perdana menteri (KE) Malaysia yang ke-enam, (KE) konsep Satu Malaysia yang di ilhamkan (KE) mampu memupuk se­mangat bersatu-padu.  Bukan sahaja di dalam satu kaum. Malah bangsa yang terdiri dari pelbagai berbilang kaum mampu menwujudkan perpaduan. Walaubagaimanapun (KE) kita sebagai rakyat yang perihatin (KE) mestilah bersungguh  di dalam hal ini untuk bersama mengembeling (KE) tenaga ke arah menjaga sensitif sesuatu kaum dan jiran kita. Pada masa kini semakin meningkat perpaduan di kalangan rakyat-rakyat yang cintakan keamanan kerana mereka tahu bahawa peranan ini mampu mengubah corak pentadbiran negara dan memajukan negara. Ini kerana perpaduan menjamin keharmonian negara dimana (KE) ianya (KB)  merupakan elemen terpenting di dalam (KB) usaha menuju negara yang cermerlang, (KE) terbilang dan gemilang.

ULASAN TENTANG PERENGGAN DI ATAS
Perenggan di atas jelas menonjolkan kelemahan bahasa murid. Elakkan melakukan kesilapan bahasa yang ketara/ kesalahan bahasa yang besar seperti pembinaan ayat tergantung, ayat yang tidak jelas maksudnya dan penggunaan perkataan yang tidak tepat dalam ayat.

ASPEK EJAAN
Elakkan daripada melakukan kesalahan ejaan yang sangat ketara seperti yang disenaraikan di bawah. Murid-murid mestilah menulis dengan teliti, pastikan tiada melakukan kesalahan ejaan. Sekiranya banyak kesalahan ejaan dilakukan, anda tidak berpeluang untuk mendapat markah yang cemerlang untuk bahagian A. Sementara itu, untuk Bahagian B, kesalahan ejaan yang akan memungkinkan impression pemeriksa turun.
Catatan: Kesilapan bahasa dicetak dengan warna merah.
      Selain daripada itu adalah memupuk semangat kejiranan yang utuh di kalangan rakyat-rakyat Malaysia. Seperti mana yang di war-warkan oleh perdana menteri Malaysia yang ke-enam, konsep Satu Malaysia yang di ilhamkan mampu memupuk se­mangat bersatu-padu.

Ejaan yang salah
Ejaan yang betul
di war-warkan
diwara-warakan/ diuar-uarkan
ke-enam
keenam
perdana menteri Malaysia
Perdana Menteri Malaysia
di ilhamkan
diilhamkan
bersatu-padu
bersatu padu

Aspek Bahasa

Selain daripada itu adalah memupuk semangat kejiranan yang utuh di kalangan rakyat-rakyat Malaysia. Seperti mana yang diwar-warkan oleh perdana menteri Malaysia yang ke-enam, konsep Satu Malaysia yang di ilhamkan mampu memupuk se­mangat bersatu-padu.

Ayat yang sepatutnya ialah :
Selain itu ialah memupuk semangat kejiranan yang utuh dalam kalangan rakyat. Hal ini bertepatan dengan gagasan yang diwara-warakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib bin Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia yang keenam, konsep 1Malaysia yang dicetuskan mampu memupuk semangat perpaduan.

    Bukan sahaja di dalam satu kaum. Malah bangsa yang terdiri dari pelbagai berbilang kaum mampu menwujudkan perpaduan. Walaubagaimanapun (KE) kita sebagai rakyat yang perihatin (KE) mestilah bersungguh  di dalam hal ini untuk bersama mengembeling (KE) tenaga ke arah menjaga sensitif sesuatu kaum dan jiran kita.

Ejaan yang salah
Ejaan yang betul
Walaubagaimanapun
Walau bagaimanapun
perihatin
prihatin
mengembling
menggembleng

Penggunaan kata sendi yang salah
Penggunaan kata sendi yang betul
di dalam satu kaum
dalam kalangan kaum
dari pelbagai
daripada pelbagai
di dalam hal ini
dalam hal ini

Penggunaan imbuhan/ kosa kuta/
kata ganda yang salah
Penggunaan imbuhan/ kosa kata/
kata ganda yang betul
menwujudkan
mewujudkan
bersungguh
bersungguh-sungguh
mengembleng
menggembleng
sensitif
sensitiviti

ASPEK BAHASA
Terdapat ayat tergantung, iaitu Bukan sahaja di dalam satu kaum. Malah bangsa yang terdiri dari pelbagai berbilang kaum mampu menwujudkan perpaduan. Walaubagaimanapun (KE) kita sebagai rakyat yang perihatin (KE) mestilah bersungguh  di dalam hal ini untuk bersama mengembeling (KE) tenaga ke arah menjaga sensitif sesuatu kaum dan jiran kita.

Ayat yang sepatutnya ialah
Perpaduan yang diidam-idamkan bukan sahaja melibatkan sesama kaum, malah perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Walau bagaimanapun kita  sebagai rakyat yang prihatin mestilah bersungguh-sungguh dalam hal ini untuk bersama-sama menggembleng tenaga ke arah menjaga sensitiviti sesuatu kaum.

Pada masa kini semakin meningkat perpaduan di kalangan rakyat-rakyat yang cintakan keamanan kerana mereka tahu bahawa peranan ini mampu mengubah corak pentadbiran negara dan memajukan negara. Ini kerana perpaduan menjamin keharmonian negara dimana (KE) ianya merupakan elemen terpenting didalam (KE) usaha menuju negara yang cermerlang, (KE) terbilang dan gemilang.

Unsur lewah/ kata sendi/kata ganti nama/ penanda wacana/ imbuhan yang salah/

Yang betul
Pada masa kini
Pada masa ini
di kalangan rakyat-rakyat
dalam kalangan rakyat
di dalam usaha
dalam usaha
ianya
Subjek asal iaitu perpaduan
Ini kerana
Hal ini demikian kerana
cintakan
cinta akan


Ejaan yang salah
Ejaan yang betul
dimana
di mana
didalam
di dalam
cermelang
cemerlang

Elakkanlah sebarang kesalahan bahasa dan ejaan dalam karangan para pelajar. Kesalahan ejaan dalam kedua-dua bahagian boleh mengakibatkan impression pemeriksa turun.

* dipetik daripada Sisipan Skor Berita Harian

25/10/2013

Pendahuluan : Dimensi Keluarga

Kepada anak-anak, soalan yang melibatkan dimensi keluarga, bolehlah manfaatkan contoh berikut sebagai panduan.

Masukkan gurindam

       Kewujudan masyarakat penyayang dapat direalisasikan seandai­nya semua pihak bersatu hati dan mengatur langkah sederap yakni berusaha bersungguh-sungguh mengamalkan semangat ukhuwah dalam keluarga dan masyarakat.  Ibu bapa seyogianya memainkan peranan dengan berkesan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Hal ini demikian kerana benih-benih kasih sayang yang dise­mai oleh ibu bapa akan tumbuh mekar dalam hati sanubari anak-anak dan seterusnya mereka akan menjadi manusia yang sentiasa prihatin tentang hubungan sesama manusia. Dalam hal ini, gurindam Melayu ada mengingatkan kita akan peri pentingnya ibu bapa mendidik anak­-anak dengan penuh kasih sayang, antara lainnya berbunyi:
Jika benihnya benih molek,
Jika tanahnya tanah cantik,
Jika bajanya baja baik,
Tentu pokok cepat naik.

Oleh itu, soal mendidik bukanlah soal yang boleh dipandang enteng. Hal ini demikian kerana daripada institusi keluargalah masyarakat penyayang dapat dijelmakan.


20/09/2013

Soalan Percubaan SPM 2013 (NOVEL) Set 2

Soalan 4: Novel

[15 markah]Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:


  (i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

PAPA … (akhirnya kau tewas jua!) karya Deana Yusuf

    Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd. Hanafiah

    Melunas Rindu karya Hartini Hamzah

    Renyah karya Gunawan Mahmood

    Interlok karya Abdullah Hussain

    Sutera Dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan

    Kembara Amira  karya Amer Hmzah L. Kadir

    Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid


(a)
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan bagaimanakah watak sampingan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh watak utama?      
 


[7 markah]


(b)
Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan satu persoalan daripada setiap novel tersebut.      
                                                                                            

[8 markah]

16/09/2013

Soalan Percubaan SPM 2013 (NOVEL)


Novel Azfa Hanani dan Kembara Amira: Peristiwa yang menyedihkan.
Terdapat pelbagai peristiwa yang dipaparkan dalam sesebuah novel.

Huraikan peristiwa yang menyedihkan dalam novel yang anda pelajari.

Novel yang saya kaji ialah novel Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd. Hanafiah. Novel ini memaparkan beberapa peristiwa yang menyedihkan.
Peristiwa yang pertama ialah peristiwa Pak Long Madi tidak mampu membeli pakaian sekolah yang baru untuk Azfa Hanani. Kemiskinan Pak Long menyebabkan Azfa Hanani memakai  pakaian sekolah yang lama.
Peristiwa yang kedua ialah peristiwa Azfa Hanani menolak jawatan pengawas kerana tidak mampu membeli pakaian pengawas sekolah. Azfa Hanani tidak mahu menyusahkan Pak Longnya untuk membeli pakaian pengawas yang mahal harganya kerana kemiskinan Pak Long dan terpaksa pula menanggung kos rawatan anaknya, Zuraini yang lumpuh.
Peristiwa yang ketiga ialah peristiwa kemalangan jalan raya 16 tahun yang lalu yang menyebabkan kematian ibu bapa Azfa Hanani akibat kecuaian Tengku Makmur. Azfa Hanani tercampak keluar melalui tingkap teksi dan ibu bapanya meninggal dunia di tempat kejadian. Datin Maziah yang berasa kasihan melihat Azfa Hanani yang masih bayi dan sedang menangis lalu menyusukannya di tempat kejadian.
Peristiwa yang keempat ialah peristiwa ketika Azfa Hanani makan makanan yang sedap di rumah Datin Maziah lalu teringat akan keluarga Pak Longnya yang tidak pernah merasai makanan sedemikian. Ketika Azfa Hanani makan tengah hari di rumah Datin Maziah, dia terpandang ayam goreng. Hatinya sayu kerana teringat akan sepupunya di kampung yang sekali-sekala sahaja dapat menikmati ayam goreng.
Peristiwa yang kelima ialah peristiwa Azfa Hanani dihalau oleh Datin Maziah apabila rahsia penyamarannya terbongkar. Semasa Azfa Hanani bertengkar dengan Tengku Muzaffar, Datin Maziah telah mendengar pertengkaran tersebut dan mengetahui penyamaran Azfa Hanani. Datin Maziah telah menampar Azfa Hanani dan memaksanya menunjukkan bukti bahawa dia ialah Tengku Murni. Datin Maziah menghalau Azfa Hanani apabila dia tidak dapat membuktikan dirinya ialah Tengku Murni.

Berdasarkan novel Kembara Amira karya Amer Hmzah L. Kadir, peristiwa yang menyedihkan dipaparkan olah pengarang melalui  peristiwa pesawat Cesna terhempas dan menyebabkan kematian ibu bapa Samantha. Apabila Pesawat Cesna terhempas dan terjunam di perkampungan orang asli suku Semai, api merebak di bahagian enjin. Ibu bapa Samantha, Ridley dan Brenda tersepit. Badan mereka berlumuran darah, sementara Samantha tercampak semasa pesawat itu meletup. Ludin dan Tau menangis kerana belum pernah melihat api yang sebegitu besar.
Peristiwa yang menyedihkan seterusnya ialah peristiwa masyarakat orang asli memulaukan atau meminggirkan kehadiran Samantha dalam kalangan mereka. Jidin membawa pulang seorang kanak-kanak berambut merah dan bermata biru. Kehadiran Samantha dianggap pelik. Penduduk hutan menolak kehadiran Samantha atau Ipah kerana dianggap menghilangkan semangat hutan. Ada cadangan daripada penduduk orang asli di situ supaya Ludin menyerahkan Ipah ke hutan semula. Ludin terpaksa berhadapan dengan cabaran besar untuk mempertahankan tindakannya.
Peristiwa yang seterusnya ialah peristiwa Amira bersedih apabila Jacinta hilang di hutan kerana ingin mencarinya yang terjatuh dari Air Terjun Angin lalu dihanyutkan oleh arus sungai. Amira rasa bersalah apabila mengetahui Jacinta hilang dan pengsan di hutan kerana ingin mencarinya yang dihanyutkan oleh arus deras setelah jatuh dari Air Terjun Angin.

Novel Azfa Hanani dan Kembara Amira: Peristiwa yang menarik.
Terdapat pelbagai peristiwa yang dipaparkan dalam sesebuah novel.

Huraikan peristiwa yang menarik dalam sebuah novel yang anda pelajari.

Novel yang saya kaji ialah novel Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd. Hanafiah. Novel ini memaparkan beberapa peristiwa yang menarik.
Antara peristiwa yang menarik dalam novel ini ialah peristiwa Azfa Hanani ditawarkan oleh Abang Mazran dan Kak Finaz untuk menyamar sebagai Tengku Murni. Peristiwa ini menarik kerana Azfa Hanani tidak perlu risau lagi memikirkan kepayahannya  untuk meneruskan pelajaran dan dalam masa yang sama Abang Mazran berjanji untuk membantu mengubati Zuraini, anak pak longnya yang lumpuh. 
Peristiwa menarik yang kedua ialah peristiwa Datin Maziah menghalau Azfa Hanani dari rumahnya selepas identiti sebenarnya terbongkar. Peristiwa ini menarik kerana telah dapat membongkar rahsia tentang Datuk Tengku Makmur  yang bertanggungjawab menyebabkan kedua-dua ibu bapa Azfa Hanani meninggal dunia dalam kemalangan.
Peristiwa menarik yang seterusnya ialah, peristiwa Azfa Hanani menolak pelawaan Iskandar untuk membonceng motosikal berkuasa tingginya. Peristiwa ini menarik kerana Azfa Hanani merupakan seorang  gadis yang tahu menjaga   maruah dirinya, tambahan pula dia tidak mengenali Iskandar.   
Peristiwa menarik yang lain ialah, peristiwa Azfa Hanani bertengkar dengan Abang Muzaffar yang melarangnya  berkawan dengan Ekran. Peristiwa ini menarik kerana tanpa memikirkan kedudukan Tengku Muzaffar, Azfa Hanani berani bertengkar dengannya semata- mata ingin menegakkan kebenaran.    
Peristiwa menarik yang lain ialah peristiwa Azfa Hanani membaca diari Tengku Murni kerana ingin mencari nama yang telah terpadam yang mempunyai hubungan dengan Tengku Murni. Peristiwa ini menarik kerana menunjukkan kebijaksanaan Azfa Hanani merungkai misteri orang yang menghalang hubungan Ekran dengan Tengku Murni.

Novel yang saya kaji ialah novel Kembara Amira karya Amer Hmzah L. Kadir. Novel ini memaparkan beberapa peristiwa yang menarik.

Antara peristiwa yang menarik dalam novel ini ialah peristiwa Amira tergelincir di Air Terjun Angin lalu hanyut dibawa arus sungai yang deras dan diselamatkan oleh Itai. Peristiwa ini menarik kerana menunjukkan kebaikan  orang asli suku Semai  menyelamatkan seorang gadis seperti Amira.
Peristiwa menarik yang kedua ialah peristiwa Itai mengetahui Tau bapanya. Peristiwa ini menarik kerana  Itai menganggap Tau bapa saudaranya tetapi sebenarnya Tau ialah bapa kandungnya sendiri.
Peristiwa menarik yang seterusnya ialah peristiwa Amira memberi seketul emas kepada Jacinta. Peristiwa ini menarik kerana memaparkan semangat setia kawan Amira yang ingin menggembirakan sahabatnya.        
Peristiwa menarik yang lain ialah peristiwa Amira menemukan mobile disk di lantai gua. Peristiwa ini menarik kerana dapat membongkar misteri kehilangan Malique dan   penemuan mobile disk ini dapat membantu memberitahu mereka di mana Malique berada.