20/09/2013

Soalan Percubaan SPM 2013 (NOVEL) Set 2

Soalan 4: Novel

[15 markah]Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:


  (i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

PAPA … (akhirnya kau tewas jua!) karya Deana Yusuf

    Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd. Hanafiah

    Melunas Rindu karya Hartini Hamzah

    Renyah karya Gunawan Mahmood

    Interlok karya Abdullah Hussain

    Sutera Dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan

    Kembara Amira  karya Amer Hmzah L. Kadir

    Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid


(a)
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan bagaimanakah watak sampingan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh watak utama?      
 


[7 markah]


(b)
Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan satu persoalan daripada setiap novel tersebut.      
                                                                                            

[8 markah]

1 comment:

paul said...

bole saya minta jawapan bagi soalan a itu untuk novel kabus di perbukitan??