14/09/2013

Soalan Percubaan SPM 2013 (PEMAHAMAN)

Soalan 2 (Pemahaman)


Soalan 2(b) - Petikan Drama

Baca petikan drama di bawah dengan teliti,  kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Romli              : Itu betul, Pak Sudin. Tapi kita tak tahu akan jadi sampai begini. Kuda-kuda itu
  membawa penyakit.
Pak Sudin        : Kita nak buat apa sekarang?
Kamar             : Kita pergi jumpa tuan Dollah. Kita ceritakan perkara yang sedang berlaku.
Pak Sudin        : Nak cerita apa?
Leman             : Kita katalah, sebelum dia datang dengan kuda-kudanya, air sungai bukan
                          begini.  Ikan banyak, udang banyak. Sekarang tengok apa dah jadi?
Romli              : Kuda- kuda dia mandi, meloncat-loncat, entah apa-apa lagi yang dibuatnya di
                          dalam sungai tu.
K         Kamar             : Anak- anak kita sakit, isteri kita sakit. Kita pun tak sedap badan. Apa nak jadi
                                     ha?
Leman             : Penyakit yang bukan-bukan pula tu. Tengok apa jadi dekat anak aku? Anak
                          Romli, anak   Sudin? Mata budak tu tertangkup langsung. Ada yang lumpuh,
                          yang pekak, yang tolol.  Dulu mana pernah jadi semua ni? Lama-lama nanti
                          apa jadi pada masyarakat kita?
Pak Sudin        : Siapa kata semua ni kerana kuda-kuda Tuan Dollah?
Romli              : Mengapa dulu tak begini?

(Dipetik daripada  drama ‘1400’ oleh Noordin Hassan
dalam antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka) (i)
Nyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak di  kampung tersebut.                     
                                                        [2 markah]


 (ii)
Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit berjangkit merebak dalam kalangan masyarakat.                                         
                                                                                                            [3 markah]


(iii)
Huraikan satu pengajaran  dalam petikan drama di atas dan satu pengajaran  lain
daripada  drama tersebut yang tidak terdapat dalam petikan.                                                                                                                                     [4 markah]
    


[Lihat halaman sebelah
Soalan 2(c) - Petikan Prosa Klasik

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

            Setelah itu diberinya pula Awang Sulung sebilah parang, disuruhnya mencari kayu. Orang mengambil kayu bakau dan temu laut, tetapi Awang Sulung mengambil batang nipah.
            “Apa gunanya menyimpan budak hitam ini? Disuruh mengambil air diambilnya air masin, disuruh mengambil kayu diambilnya batang nipah ...,” bebel jurumudi itu di depan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.
            Waktu diadakan  kenduri, jurumudi menyuruh Si Kembang Cina memberikan sisa-sisa nasi di dalam tempurung berbulu untuk Awang Sulung. Sedang Si Kembang Cina membuat kerja itu terpandanglah oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa lalu dimarahinya. “Mengapa kau buat begini, hai perempuan celaka? Bapa engkau atau laki engkaukah si jurumudi bedebah itu?”
            Kemudian disuruhnya Si Kembang Cina menyediakan hidangan istimewa untuk Awang Sulung dengan talamnya beralaskan kain kuning.
            “Sudah itu bawa buyung suasa berisi air masin itu ke mari,” perintahnya lagi.
            Tuan Puteri Dayang Seri Jawa merasa air masin di dalam buyung itu sudah bertukar menjadi manis bagai serbat, lalu disuruhnya pula Si Kembang Cina merasanya. Si Kembang Cina merasa takjub. Bagaimanakah air masin boleh bertukar menjadi serbat?
            “Lain kali ingat sedikit perbuatanmu itu!” kata Tuan Puteri Dayang Seri Jawa sambil menunjal muka Si Kembang Cina.


(Dipetik daripada  ‛Pelayaran yang Penuh Peristiwa’
                                                        dalam antologi Harga Remaja,                                                                                              Dewan Bahasa dan Pustaka)  (i)
Berikan maksud rangkai kata apa gunanya menyimpan.                             
[2 markah]


 (ii)
Setelah melihat Si Kembang Cina mengerjakan suruhan jurumudi,  nyatakan tindakan-tindakan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa terhadap Si Kembang  Cina.                                                                                                                                             [3 markah]


(iii)
Sekiranya anda Si Kembang Cina, apakah yang wajar anda lakukan apabila disuruh oleh jurumudi menyediakan hidangan sisa-sisa nasi di dalam tempurung berbulu untuk Awang Sulung?
Kemukakan dua pendapat anda.                                                                             
                                                                      [3 markah]                                                     


           

[Lihat halaman sebelah


Soalan 2(d)Puisi Tradisional

Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Gurindam Tonggak Dua Belas
Mohd Sidek Mohd Dollah (Mas Adeki) (penyelenggara)

Hendak pandai menghargai masa,
Jangan dinanti esok lusa.

Ketekunan akan membawa kejayaan,
Kegigihan bekerja dengan keupayaan.

Wajah ceria keseronokan bekerja,
Usah berduka bermuram durja.

Hidup dalam kemuliaan kesederhanaan,
                                                Bertindak dengan penuh kebijaksanaan.

Ketinggian peribadi jadi amalan,
Ketelusan hati jadi bekalan.

Kekuatan sifat baik hati,
Bertimbang rasa dan bersimpati.

Pengaruh kepimpinan melalui teladan,
Baik buruk jadikan sempadan.

Menjadi kewajipan menjalan tugas,
Walaupun sederhana tetapi tegas.

Kebijaksanaan berhemat perlu diutama,
Tidak membazir teliti saksama.

Keutamaan kesabaran fikiran tenang,
Perkara susah menjadi senang.

Peningkatan bakat diberi sokongan,
Tunjukkan kebolehan jadikan dorongan.

Nikmat mencipta budaya kreatif,
Kembangkan bakat semoga aktif.

Seuntai Kasih Secebis Harapan, 2007

Antologi Dirgahayu Bahasaku,
Dewan Bahasa dan Pustaka  (i)
Berikan maksud  perkara susah menjadi senang.                       [2 markah]
                        

 (ii)
Jangan dinanti esok lusa pada rangkap 1 baris kedua membawa maksud kita dilarang menangguh-nangguhkan kerja yang diberikan.
Pada pendapat anda, mengapakah kita dilarang menangguh-nangguhkan pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita?                                                                                                                                                                                                          [3 markah]


(iii)
Huraikan  dua nilai murni yang terdapat dalam rangkap 4, 5 dan 6 gurindam di atas.
     [4 markah]

No comments:

Post a Comment