14/05/2013

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
BAHASA MELAYU KERTAS 2


Soalan 2(b) Petikan Drama
Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
SHAHRUL : Cerita macam itu tak payahlah kamu cakap. Semua orang tahu.
MAN : Tadi abang suruh Man cakap, Man cakaplah
             SABRI tidak ambil pusing dengan cerita MAN BENGAP.
SHAHRUL : Cerita itu abang sudah tahu.
MAN : (Merendah diri) Orang belajar sekolah tinggi macam abang, tentulah tahu cerita     nabi-nabi. Tapi orang macam Man , macam mana hendak tahu? Anak yatim piatu. Sekolah darjah dua sudah kena berhenti. Atuk suruh ikut dia ke laut. Jadi macam  abang, untung. Dapat masuk sekolah tinggi, dapat kerja bagus. Gaji pun banyak.  Jadi manager, jadi enjin neor. Man rasa kalau abang cakap orang putih mesti  bunyi macam orang putih, kan? (ketawa) Man ingin hendak jadi macam abang, tapi atuk kata, Man jadi nelayan cukuplah, sebab Man tidak sekolah tinggi. Sekolah Man setingkat saja. Lagipun, kata atuk, Man dapat jaga atuk, jaga nenek. Kalau atuk sakit Man tidak payah hendak minta cuti. Kira Man ini macam tauke sendiri, huh!
                                                             (Dipetik daripada drama ”Tiang Cengal Dinding Sayung”
                                     Oleh Suriani Mohd. Yusof, dalam antologi Dirgahayu Bahasaku,
                                                                                                Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)                 Nyatakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Shahrul seperti yang dinyatakan oleh Man.                                                                                                  [2 markah ]

(ii)               Sekiranya anda Shahrul, apakah tindakan-tindakan yang akan anda lakukan untuk membantu Man yang tercicir dalam pelajaran?                                 [3 markah]

(iii)             Huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan satu persoalan yang lain daripada drama yang tidak terdapat dalam petikan.                        [4 markah]      
                                                                                                                                          
Soalan 2(c) Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.       
Setelah sudah puteri mendengar pantun itu maka tuan puteri pun tersenyum seraya katanya, “Hai bayan, dari manakah engkau datang ini maka sampai ke mari ini?” Maka sahut bayan itu, “Adapun  datang patik ini dari Negeri Lela Gambar.” Maka kata tuan puteri, “Di manakah Negeri Lela Gambar  itu?’ Maka kata bayan itu, “Ya tuanku tuan puteri adapun negeri Lela Gambar itu daerah matahari hidup.” Maka kata tuan puteri, “Besarkah negeri itu?” Maka kata bayan itu, “ Besar tuanku Negeri Lela Gambar itu. Adalah baginda beranak seorang laki-laki bernama Raja Indera Bumaya. Baginda itulah tuan patik serta baik budinya bahasanya lagi dengan bijaksana. Syahadan rupanya terlalu elok.”  Maka kata dayang-dayang tuan puteri yang bernama Dang Sendaya seraya tertawa-tawa. Katanya, “Hai, bayan, sungguhlah elok tuanmu itu?” Maka bayan itu pun melompat-lompat ke ribaan Dang Sendaya itu seraya berpantun.
Gambar di dalam puan,
      Dang Jirat duduk menyuji;
Jika beta khabarkan tuan,       
      Tuan nescaya ghairat dalam di hati.
             (Dipetik daripada
 ”Hikayat Langlang Buana”
                                     dalam antologi Dirgahayu Bahasaku,
                                                                                                Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)         Berikan maksud rangkai kata sungguhlah elok tuanmu.                              [ 2 markah ]
(ii)        Berdasarkan petikan di atas nyatakan perkara-perkara yang disampaikan oleh bayan
            kepada tuan puteri tentang Negeri Lela Gambar.                         [ 3 markah ]                                                                                                                       
(iii)       Pada    pendapat    anda,    mengapakah    wajah    putera raja yang dilahirkan sering digambarkan           sangat  elok dan  sempurna.                                 [ 3 markah ]                               
                                                                                                                        Soalan 2(d) Petikan Pantun
Baca pantun di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.  
PANTUN LAPAN KERAT
Buat bangsal di tengah hutan,
                                                            Tebaslah hutan buat halaman,
                                                                        Di tepi halaman menanam kubis,
                                                                                    Diselang dengan pokok papaya;
Biarlah sabar dengan perlahan,
                                                            Itulah tanda tuan beriman,
                                                                        Tidak patah digoncang iblis,
                                                                                    Akhirnya tuan menang berjaya.

Ikan teluk parang-parang,
                                                            Anak ketam disangka lelabi,
                                                                        Berburu musim tengkujuh,
                                                                                    Dapat buruan dibelah-belah;
Bukan makhluk sebarang-barang,
                                                            Cucu adam sepaian nabi,
                                                                        Turun dari langit ketujuh,
                                                                                    Jadi khalifah kepada Allah.

Lengkang-lengkung apa dipaku,
                                                            Paku jatuh patah dua,
                                                                        Menjadi riuh orang di darat,
                                                                                    Anak Cik Itam jatuh jalar;
Bumi kandungan nenek moyangku,
                                                            Kerana lalai rosak binasa,
                                                                        Kebudayaan Timur dinodai  Barat,
                                                                                    Bahasa ibunda hina terbiar.

HARUN MAT PIAH (Penyelenggara)
Puisi Melayu Tradisional : Nasihat dan pengajaran, 2004
dalam antologi Dirgahayu Bahasaku,
Dewan Bahasa dan Pustaka.


(i)                  Berikan maksud rangkai kata bukan makhluk sebarang-barang                [2 markah ]

(ii)       Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan di negara  kita?                                                              [3 markah]

(iii)               Jelaskan persoalan-persoalan yang terdapat dalam puisi di atas.
                                                                                                                     [4 markah]


Soalan 3 : Pengetahuan dan kemahiran Bahasa
[ 30 markah ]
(a)  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau  menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)                 mengecil                        -           mengecilkan
(ii)               mendatang                     -           mendatangkan
(iii)             mengalah                       -           mengalahkan
[ 6 markah ]

(b)   Tukarkan cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah tanpa mengubah maksud asalnya.
(i)                 "Bagaimanakah perasaan kamu apabila diumumkan sebagai Tokoh Pelajar pada   tahun   ini?” tanya Amin kepada Iskandar
(ii)               ”Janganlah kamu bersedih lagi kerana setiap peristiwa yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya,” kata Cik Limah kepada Aisyah.
(iii)             ”Wah, cantik sungguh awak berpakaian baju kurung serba kuning pada pagi ini!” kata  Cikgu Hamidah kepada Swee Lan.
 [ 6 markah ]
(c)     Dalam setiap ayat di bawah, terdapat tiga  kesalahan penggunaan ejaan dan tiga kesalahan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.
                   Ibu bapa sewajarnya tidak mendeskriminasikan anak-anak dalam memberikan kasih sayang agar perasaan cemburu antara mereka dapat dielak. Nilai kasih sayang dan sikap saling dihargai dalam kalangan adik-beradik hendaklah diterapkan kedalam jiwa mereka. Eratkanlah hubungan mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat mengalakkan mereka bekerjasama antara satu sama lain. Untuk itu, komunikasi yang afektif dapat membantu mengatasi masalah perasaan cemburu sesama mereka.
[ 6 markah ](d)     Dalam ayat- ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu  kesalahan tatabahasa. Senaraikan  dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i)      Apabila muncul musim bunga, bunga-bunga yang berkembang mekar telah memukau setiap pengunjung-pengunjung di kawasan taman negara tersebut.
(ii)     Puan Normah telah diseru untuk menyampaikan sepatah dua kata di dalam  majlis yang dianjurkan oleh kakitangan pejabat sempena persaraannya.
(iii)    Malaysia mempunyai kumpulan hoki yang setanding dengan negara lain-lain di persada antarabangsa.
[ 6 markah ]
(e) Baca ayat di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan peribahasa yang  menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat tersebut.

(i)     Salmi pernah gagal dalam perniagaannya. Namun dia sentiasa mengambil pelbagai ikhtiar untuk memastikan perniagaannya dapat dipulihkan. Usahanya yang tidak pernah kenal erti penat lelah akhirnya membuahkan hasil. Kini Salmi merupakan salah seorang usahawan yang berjaya di negara ini.

( ii )      Masyarakat di kampung itu hanya mampu melihat dan bersimpati   dengan keperitan hidup Puan Salmah. Mereka sentiasa menghulurkan bantuan untuk meringankan beban kehidupannya. Namun hanya Puan Salmah sahaja yang merasai dan menanggung betapa perit penderitaan hidupnya.

( iii )     Pengetua sekolah itu mengadakan pelbagai program motivasi sejak awal tahun lagi untuk meningkatkan pencapaian murid-murid yang lemah dalam semua mata pelajaran. Beliau yakin dan percaya melalui program yang berterusan dan usaha gigih guru-guru itu akhirnya pelajar-pelajar yang lemah akan  mencapai kejayaan dalam peperiksaan.
 [ 6 markah ]
Soalan 4: Novel
[15 markah]

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:

                                         i.            PAPA… (akhirnya kau tewas jua!) karya Deana Yusof
                                       ii.            Melunas Rindu karya Hartini Hamzah
                                     iii.            Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd Hanafiah
                                     iv.            Renyah karya Gunawan Mahmood
                                       v.            Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain
                                     vi.            Kembara Amira karya  Amer Hamzah L. Kadir
                                   vii.            Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Hamzah
                                 viii.            Sutera dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan

a)      Terdapat pelbagai peristiwa yang dipaparkan dalam sesebuah novel.
Huraikan dua peristiwa yang menyebabkan anda berasa bangga dengan watak utama dalam sebuah  novel yang telah anda pelajari.                                                            [7 markah]

b)      Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan  latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut. 
[8 markah]


  
KERTAS SOALAN TAMAT

No comments: