02/02/2019

Kesalahan-kesalahan Bahasa yang Lazim


Kesalahan-kesalahan bahasa yang lazim dilakukan oleh murid dalam penulisan karangan Bahasa Melayu.

Bentuk Kesalahan
Salah
Betul


1. Kesalahan ejaan
Mengalakkan
Menggalakkan
Menyakinkan
Meyakinkan
Mengkagumkan
Mengagumkan
Mengenegahkan
Mengetengahkan
Mengenepikan
Mengetepikan
Makhamah
Mahkamah
Kebaikkan
Kebaikan
Kebanyakkan
Kebanyakan
Kenaikkan
Kenaikan
Was-was
waswas
Di tubuhkan
Ditubuhkan
Disana
Di sana
Aturcara
Atur cara
Khenduri
Kenduri
Ko-kurikulum
Kokurikulum
Kadang kala
Kadangkala
Barang kali
Barangkali
Beristirehat
Beristirahat
Rumahtangga
Rumah tangga
Resepi
Resipi
Tanggung jawab
Tanggungjawab
2. Kesalahan penggunaan kata ialah dan adalah
a. Cara belajar yang bijak ialah dengan membina jadual.

b. Impian saya adalah ingin menjadi pelajar yang cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum.
a. Cara belajar yang bijak adalah dengan membina jadual.

b. Impian saya ialah ingin menjadi pelajar yang cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum.
3. Kesalahan penggunaan kata ianya
Tempat ini menjadi pilihan saya kerana ianya memiliki keistimewaan yang tersendiri.
a. Tempat ini menjadi pilihan saya kerana tanah tinggi ini memiliki keistimewaan yang tersendiri.

b. Tempat ini menjadi pilihan saya kerana kawasan ini memiliki keistimewaan yang tersendiri.

c. Tempat ini menjadi pilihan saya kerana tempat ini memiliki keistimewaan yang tersendiri.
4. Kesalahan penggunaan kata hubung
Salah satu faktor yang menjadikan negara kita tumpuan pelancong asing ialah kerana negara kita memiliki tempat-tempat pelancongan yang menarik.
Salah satu faktor yang menjadikan negara kita tumpuan pelancong asing ialah negara kita memiliki tempat-tempat pelancongan yang menarik.


5. Kesalahan penggunaan penanda wacana
Hal ini kerana
Hal ini demikian kerana
Justeru itu
Oleh itu
Oleh kerana itu
Oleh sebab itu/oleh itu
Sehubungan itu
Sehubungan dengan itu
Selain daripada itu
Selain itu
Selain dari itu
Selain itu


6. Kesalahan frasa nama
Mini bas
Bas mini
Goreng pisang
Pisang goreng
Tempat meletak kereta
Tempat letak kereta
Seni mempertahankan diri
Seni pertahanan diri
Pusat membeli-belah
Pusat beli-belah
Tapak membuang sampah
Tapak pembuangan sampah
7. Kesalahan frasa kerja
Saya perlu melibatkan dalam aktiviti-aktiviti yang mencabar.
Saya perlu melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang mencabar.
Ibu bapa dapat mengikat kembali ikatan kekeluargaan agar anak-anak tidak berasa tersisih.
Ibu bapa dapat mengikat ikatan kekeluargaan kembali agar anak-anak tidak berasa tersisih.
Gejala buli menambahkan lagi masalah sedia ada yang sedang dihadapi negara.
Gejala bumi menambahkan masalah sedia ada lagi yang sedang dihadapi negara.
Badan Pencegah Rasuah menerima banyak aduan tentang amalan rasuah yang melibatkan kakitangan awam.
a. Badan Pencegah Rasuah banyak menerima aduan tentang amalan rasuah yang melibatkan kakitangan awam.

b. Badan Pencegah Rasuah menerima aduan yang banyak tentang amalan rasuah yang melibatkan kakitangan awam.
Pihak persatuan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua kerana sudi merasmikan majlis ini.
Pihak persatuan merakamkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pengetua kerana sudi merasmikan majlis ini.
8. Kesalahan frasa adjektif
Tempat itu merupakan tempat yang terindah sekali di negara kita.
a. Tempat itu merupakan tempat yang terindah di negara kita.

b. Tempat itu merupakan tempat yang indah sekali di negara kita.
9. Kesalahan frasa jamak
Antara maklumat-maklumat...
Antara maklumat...
Himpunan kata-kata...
Himpunan kata...
Longgokan kayu-kayu...
Longgokan kayu...
Deretan rumah-rumah...
Deretan rumah...
Kebanyakan barang-barang...
Kebanyakan barang...
Pelbagai kuih-muih...
Pelbagai kuih...
10. Kesalahan penggunaan penjodoh bilangan
Sebuah keluarga
Satu keluarga
Sebuah mimpi
Suatu mimpi
11. Kesalahan kata kerja berapitan diper-...i
Diperolehi
Diperbaiki
Diperkuasai
Diperdalami
Diperakui
Dipersetujui
diperhalusi
Diperoleh
Dibaiki
Dikuasai
Didalami
Diakui atau diperakukan
Disetujui
dihalusi
12. Kesalahan kata kerja berapitan beR-...-an
(jumlah subjek yang banyak)
Lampu-lampu merah bergantungan di dinding.

Bintang-bintang bertaburan di langit.

Daun-daun kering berguguran di halaman rumah.
Lampu merah bergantungan di dinding.

Bintang bertaburan di langit.


Daun kering berguguran di halaman rumah.
13. Kesalahan penggunaan kata kerja berapitan memper-...-i
Memperolehi
Memperbaiki
Memperkuasai
Memperdalami
Memperakui
Mempersetujui
memperhalusi
Memperoleh
Membaiki
Menguasai
Mendalami
Mengakui
Menyetujui
menghalusi
14. Kesalahan bahasa kerana meninggalkan imbuhan
Ibu bapa lebih pentingkan kerjaya...
Ibu bapa lebih mementingkan kerjaya...
Pelajar yang kerap timbulkan masalah di sekolah...
Pelajar yang kerap menimbulkan masalah di sekolah...
15. Kesalahan penggunaan kata sendi nama
Bersempena dengan kempen ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk melancong dalam negeri sendiri.
Bersempena dengan kempen ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk melancong di dalam negeri sendiri.
Sebab itulah Genting Highlands juga digelar "Taman Tema Sekeluarga".
Oleh sebab itulah Genting Highlands juga digelar "Taman Tema Sekeluarga".
16. Kesalahan penggunaan ungkapan yang mana dan di mana sebagai kata hubung
Saya telah membaca berita di mana kejayaan anda disiarkan.
Saya telah membaca berita yang menyiarkan kejayaan anda.
Kejayaan anda itu yang mana saya akan jadikan pendorong untuk menulis cerpen-cerpen yang lain.
Kejayaan anda itu akan saya jadikan pendorong untuk menulis cerpen-cerpen yang lain.
17. Kesalahan kerana menggunakan ungkapan ini kerana pada permulaan ayat
Ini kerana masalah itu belum dapat diselesaikan lagi.
Hal ini dikatakan demikian kerana masalah itu belum dapat diselesaikan lagi.
18. Kesalahan penggunaan ayat pasif
Rencana-rencana itu saya akan bukukan.

Kisah itu anda telah riwayatkan dengan jelas.

Rumah itu sedang mereka dirikan bersama-sama.
Rencana-rencana itu akan saya bukukan.

Kisah itu telah anda riwayatkan dengan jelas.

Rumah itu sedang didirikan oleh mereka bersama-sama.


Kesimpulannya, selain isi mantap yang terdiri daripada ayat judul, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas, sesebuah wacana penulisan yang bermutu dan cemerlang perlu mengandungi ciri-ciri pengolahan bahasa yang menarik dan berkesan dengan memasukkan unsur-unsur keindahan, kepelbagaian struktur ayat, slogan, peribahasa, dan sebagainya. Wacana penulisan juga perlu memperlihatkan penggunaan bahasa yang baik dan lancarkosa kata yang luas serta tanda baca yang betul, yakni bebas daripada aspek kesalahan bahasa dalam perenggan yang seimbang dan bersepadu.

Sumber :
Chai Loon Guan, GC BM dan Munsyi Dewan (Bahasa), SMK Methodist, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.

3 comments:

  1. Salam, saya kira ada kesilapan pada no 3. Ia boleh digunakan untuk benda yang dibicarakan, hanya tidak boleh untuk haiwan. Sumber DBP

    ReplyDelete
  2. Terima kasih atas perkongsian ini.Maklumat ini akan dikongsikan dgn para pelajat .

    ReplyDelete
  3. ...dengan para pelajar,bukan pelajat.Terima kasih

    ReplyDelete