06/09/2014

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM 2014


Bahagian A
[ 30 markah]
[Masa yang dicadangkan : 45 minit]


Lihat gambar rajah dan keterangan di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan amalan menabung dalam kehidupan masyarakat di negara kita. Panjangnya huraian henda
klah antara 200 hingga 250 patah perkataan.


Kepentingan Amalan Menabung


                           Persediaan semasa kecemasan           Persediaan untuk melanjutkan 
                                                                                                       pelajaran

                                                    Memupuk amalan berjimat cermat
Bahagian B
[100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30  minit]


Pilih  satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.


         1.      Anda seorang warganegara yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi.

        Jelaskan cara-cara anda menunjukkan semangat patriotik anda.       2.       Amalan membaca perlu dipupuk dalam diri anak-anak sejak kecil lagi.

        Huraikan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi menggalakkan amalan membaca 
        dalam  kalangan anak-anak.


        3.      Anda mempunyai pelbagai idea untuk meningkatkan kualiti pengangkutan awam di negara kita.

        Tulis sepucuk surat kepada pihak yang berkenaan bagi menjelaskan idea-idea anda tersebut.         4.      Kerjasama negara-negara ASEAN dalam sektor pelancongan mampu memberikan kesan positif 
             dari  sudut ekonomi, politik, dan sosial. 

         Berikan pendapat anda tentang pernyataan ini.        5.      Seseorang pengarang biasanya mengetengahkan banyak nilai kemanusiaan seperti nilai kasih 
           sayang,  nilai bertanggungjawab, dan nilai ketabahan dalam novel yang dihasilkannya. Nilai-nilai                     tersebut boleh dijadikan panduan hidup.

            Ulaskan pernyataan tersebut.


KERTAS SOALAN TAMAT


No comments: