04/10/2015

PENULISAN : PENDAHULUAN

Pendahuluan

Amalan sopan santun semakin diabaikan oleh golongan remaja kini.
Bincangkan cara-cara untuk memupuk amalan tersebut kembali.
      Luas pandangan lautan mega,
Berombak biru pandang beralun;
Elok budi dengan bahasa,
Manis budi bersopan santun.

Lama sudah menanam keladi,
Nanas juga dipandang orang;
Lama sudah menabur budi,
Emas juga dipandang orang.

Dua rangkap pantun di atas memberikan gambaran betapa tingginya nilai budi bahasa dan sopan santun. Budi bahasa menjadi penyeri dalam kehidupan dan pengikat kasih sayang sesama anggota masyarakat. Namun demikian, sejak belakangan ini nilai-nilai budi bahasa dan sopan santun semakin terpinggir dan tidak dipandang tinggi oleh masyarakat. Oleh hal yang demikian, sebagai bangsa yang bertamadun kita amat wajar mengembalikan tradisi amalan berbudi bahasa agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih bahagia. Budi bahasa adalah merujuk kepada tingkah laku yang bersopan santun, hormat-menghormati, dan bertolak ansur serta disulami dengan tutur kata yang lembut, penuh hormat dengan senyuman dan air muka yang manis.


Sebagai seorang pelajar yang bertanggungjawab jelaskan peranan anda dalam mengamalkan nilai murni di sekolah. 

Pendahuluan
     Sejak tiga dekad belakangan, sering didengari kenyataan yang menyebut, bahawa orang Melayu sebagai bangsa Asia yang sangat tinggi nilai hormat dan bersopan santun. Malah nilai itulah yang telah mengangkat imej Malaysia untuk dikenali di seantero alam. Namun, selepas dilanda pelbagai arus perubahan dan ancaman globalisasi yang semakin pantas, nilai-nilai murni itu semakin memupus dalam budaya dan tradisi masyarakat Melayu. Kini dalam pola masyarakat majmuk, masyarakat Malaysia kelihatan kompleks. Tiada lagi nilai sopan santun dan hilang budaya hormat dan berkasih sayang. Hukum sesiapa yang kuat dia menang, yang cepat dia dapat, dan yang megah dia gagah sedikit demi secara sedikit membentuk pola baru imej bangsa Malaysia pada abad milenium ini. Oleh itu, sebagai pelajar saya perlu menghayati semula nilai-nilai murni masyarakat agar budaya penyayang dalam kalangan pelajar dapat dinobatkan semula..
************Contoh Penutup Karangan
Jika mendaki menuju ke puncaknya, jika berbicara menuju ke noktahnya. Kemelut yang bersangkut isu bangsa membaca, bangsa berjaya telah dikupas dengan mendalam. Kesimpulannya, budaya membaca banyak mempunyai faedah kepada individu mahupun negara. Hendrik Ibsen berkata ‘masyarakat adalah seperti perahu, semua orang perlu membantu untuk menentukan arah kemudinya’. Untuk memastikan lahirnya bangsa yang berjaya, peranan pelbagai pihak sangatlah dituntut. Melalui pembacaan kita akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan yang diperoleh itu bukan sahaja dapat membantu seseorang mendapat keputusan yang cemerlang malah dapat memajukan negara. Jika usaha-usaha memupuk budaya membaca giat dijalankan, negara Malaysia pasti akan menjadi negara yang maju. Oleh itu, segala permasalahan perlu ditangani sebelum padi di tanam menjadi lalang, sebelum ayam di reban disambar helang. Semua pihak wajiblah membaca dan berusaha meningkatkan budaya membaca agar masyarakat yang celik ilmu dapat dilahirkan.
************


No comments:

Post a Comment