07/01/2019

TEMA BERDASARKAN BUKU TEKS

TEMA BERDASARKAN BUKU TEKS 


Tema Tingkatan IV

Tema
Senario Masyarakat Kita
{  masyarakat Malaysia alaf baharu
{  masyarakat era e-komuniti
{  tradisi kejiranan dalam masyarakat
Generasi Kita
{  wawasan generasi kita
{  patriotisme dan generasi muda
{  generasi pelapis : sifat-sifat yang dikehendaki
Ambang Remaja
{  remaja dan cabaran
{  remaja dan keluarga
{  disiplin remaja dan kokurikulum
Gaya Hidup Sihat
{  amalan hidup sihat
{  remaja dan kesihatan
{  obesiti dan pencegahan
Dunia Semakin Canggih
{  kad elektronik
{  budaya teknologi maklumat dan komunikasi
{  e-mel
Kerjaya
{  minggu kerjaya
{  cita-cita dan kerjaya
{  surat permohonan kerjaya
Keranamu Malaysia
{  patriotisme
{     Malaysia alaf baru – pengangkutan, pentadbiran pintar, era kemajuan sains dan teknologi
Warisan Bangsa
{  pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah
{  warisan seni bina Melayu tradisional
{  pemuliharaan warisan sejarah
Melestarikan Alam Sekitar
{  pendidikan alam sekitar
{  kualiti udara
{  pencemaran sungai kita
(alam sekitar dan isu pencemaran)
Industri Pelancongan Malaysia
{  kebudayaan dan pelancongan
{  Malaysia sebagai destinasi pelancongan
{  Cuti-cuti Malaysia
{  Warna-warna Malaysia

Riadah
{  hobi, sukan dan rekreasi
{  cabaran di puncak gunung
{  hobi dan cabarannya


  

Tema Tingkatan V

Tema
Rumah Terbuka Rakyat Malaysia
{  rumah terbuka Aidilfitri
{  amalan rumah terbuka
{  kemanusiaan sejagat
Biolembangan
{  bioteknologi dalam pertanian
{  kejayaan melalui pertanian
{  perkembangan dalam pertanian
Pendidikan Alaf Ini
{  pendidikan maya
{  e-pendidikan
{  kepentingan ilmu dalam era globalisasi
Pelaburan Mengubah Masa Depan
{  pelaburan menerusi saham amanah
{  pelaburan dalam sektor hartanah
Pengangkutan Alaf Ini
{   tren ERL
{   kejayaan negara dan perindustrian tren laju
{   harapan masa depan – peningkatan penggunaan teknologi tinggi
Teleperubatan
{  kesihatan sepanjang hayat
{  amalan pemakanan seimbang
{  cegah sebelum parah – rawatan seperti homeopati, refleksologi, akupunktur, rawatan urut tradisional, perubatan warisan ambia
Bandar Pintar Malaysia
{  bandar dalam taman
{  projek koridor multimedia
{  perpaduan menjamin keamanan
{  Putrajaya mercu tanda kemajuan negara
Sukan Seantero Dunia
{  Sukan mengharumkan nama negara
{  Malaysia penganjur sukan antarabangsa
Alam Pekerjaan
{  kerjaya pada masa depan
{  kejayaan dalam kerjaya
Komunikasi Global
{  Mykad
{  Internet dan dunia tanpa sempadan
{  Seni sastera khazanah bangsa
Pendidikan Industri
{  pendidikan industri teras pembangunan negara
{  cabaran pendidikan industri
Pelestarian Budaya Warisan
{  memelihara budaya bangsa
{  Anugerah Seni Negara
{  Adat perkahwinan masyarakat Malaysia

Pelajar-pelajar perlu menguasai isu-isu yang berkaitan dengan tema di atas. Seterusnya sesuaikan tugasan sama ada peranan, kesan, maslahat, kepentingan, punca dan sebagainya dengan dimensi diri, dimensi keluarga, dimensi masyarakat, dimensi negara, dimensi antarabangsa atau dimensi komsas. Insya-Allah penulisan yang berkualiti mampu dihasilkan.


***********
[SPM 2018]
Bahagian A
Langkah-langkah untuk menggalakkan orang ramai supaya menggunakan pengangkutan awam.
[Tema : Pengangkutan Alaf Ini]

Bahagian B
Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum memberikan banyak faedah kepada murid.
Huraikan faedah-faedah tersebut.

[Tema : Ambang Remaja ; disiplin remaja dan kokurikulum]
***********
Tema :  AMBANG REMAJA

Unit   :  Remaja dan Cabaran

1.          2. 
Golongan remaja merupakan aset penting kepada negara pada masa hadapan. Mereka bakal menerajui pemerintahan negara, menjadi tenaga yang memajukan negara dan menjaga kedaulatan negara daripada pelbagai ancaman.

Sebagai remaja yang berwawasan, bincangkan peranan anda untuk mencapai  ketiga-tiga   hasrat tersebut.  
(2004 N)

Pelbagai cabaran perlu anda hadapi sebelum sesuatu cita-cita itu dicapai.
Jelaskan cabaran-cabaran tersebut serta langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk mengatasinya.
(2005 J)
           

Unit 10 : WARISAN BANGSA

Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bangunan Bersejarah

1.      Kepentingan memelihara dan memulihara bangunan bersejarah di negara kita.
(Bahagian A : 2013 N)


(Pelajar boleh merujuk karangan contoh dalam blog ini bertarikh 10 Februari 2013)

No comments: