07/08/2015

Latihan Novel 1/2015

Soalan 4 : Novel
[15 markah]

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel- novel yang berikut:

(i)   Kembara Amira karya Amer Hamzah L.Kader
(ii)  Interlok karya SN Abdullah Hussain
(iii)  Sutera Dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan
(iv)  Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Hamzah
(v)  Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd Hanafiah
(vi) Papa (Akhirnya Kau Tewas Jua) karya Deana Yusuf
(vii) Renyah  karya Gunawan Mahmood
(viii) Melunas Rindu karya Hartini Hamzah(a)   Nilai tanggungjawab banyak ditonjolkan dalam sesebuah novel.    
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan dua contoh yang dapat membuktikan pernyataan di atas.
[7 markah]

(b)  Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji,  jelaskan  satu peristiwa yang menggambarkan kepentingan semangat kerjasama yang terdapat dalam setiap novel.        

[8 markah]

No comments:

Post a Comment