01/03/2017

PENULISAN SPM : ISU PELANCONGAN

TEMA PELANCONGAN

1.         Semasa cuti persekolahan yang lalu, anda berpeluang mengikuti lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak sekolah ke suatu tempat menarik.
Jelaskan faedah-faedah yang anda peroleh daripada lawatan sambil belajar tersebut.

Cadangan Idea
i.          Dapat mengeratkan hubungan dengan rakan
ii.         Dapat menambahkan pengalaman
iii.        Dapat mengurangkan stres
iv.        Dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang baharu
v.          Dapat mengukuhkan ilmu yang dipelajari di dalam kelas
               * Nyatakan tempat yang dikunjungi

2.   Huraikan faedah melawat tempat bersejarah
Cadangan Idea
i.          Meluaskan pengetahuan dan pengalaman tentang sejarah tempatan
ii.         Menghargai jasa dan pengorbanan seseorang tokoh pejuang tanah air.
iii.        Menimbulkan semangat cinta akan negara.
iv.        Kesedaran tentang kezalimanan penjajah menindas penduduk tempatan.
                  * Sila berikan contoh-contoh tempat bersejarah

3.   Huraikan faktor yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menarik
Cadangan Idea
i.           keadaan pantai yang bersih dan indah – pantai yang memutih dan bersih – udara yang nyaman – pelbagai aktiviti laut boleh dijalankan
ii.         banyak tempat menarik dan bersejarah – bangunan tinggalan sejarah di Melaka dan Langkawi –  pencakar langit yang disegani – KLCC – Menara Petronas di Bandar Raya Kuala Lumpur.
iii.        pelbagai kemudahan awam disediakan – kemudahan pengangkutan – rangkaian jalan raya yang baik – para pelancong mudah bergerak dan selesa – LRT, komuter, monorel.
iv.         terkenal dengan kepelbagaian budaya masyarakat yang berbilang bangsa dan agama – pelbagai perayaan disambut – menggamit para pelancong luar datang ke Malaysia kerana kekayaan budaya di negara ini.


4.    Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara.  Anda ingin menulis rencana tentang peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan.
Tulis rencana tersebut selengkapnya.

Cadangan Idea
i.          kerajaan mengadakan promosi
ii.         kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap
iii.        kerajaan – mempopularkan seni warisan
iv.        masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan
v.          masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.
vi.        masyarakat – menunjukkan sikap ramah dan berbudi Bahasa
vii.       swasta - agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.

5.    Industri pelancongan membawa banyak faedah kepada pertumbuhan ekonomi negara. 
Jelaskan kebaikan-kebaikan industri pelancongan kepada negara.

Cadangan Idea
i.          Meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara
ii.         Membuka peluang pekerjaan / mengatasi masalah pengangguran
iii.        Membuka peluang perniagaan kepada penduduk tempatan
iv.        Pengaliran masuk mata wang asing
v.          Pemangkin pembangunan negara
vi.        Menggalakkan pembinaan infrastruktur
vii.       Memperkenalkan kebudayaan Malaysia ke luar negara

6.   Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Anda ingin menulis rencana berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan.
Tulis rencana tersebut selengkapnya.

Cadangan Idea
i.          kerajaan mengadakan promosi
ii.         kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap
iii.        masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan
iv.        masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.
v.          agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.
7.   Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk maju dalam sektor pelancongan.  Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah “usaha-usaha untuk memajukan sektor pelancongan  negara”
Tulis rencana itu selengkapnya.

Cadangan Idea
i.          kerajaan mengadakan promosi
ii.         kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap
iii.        kerajaan – mempopularkan seni warisan
iv.        masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan
v.          masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.
vi.        Masyarakat – menunjukkan sikap ramah dan berbudi bahasa
vii.       Swasta - agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.

8.    Sektor pelancongan antara sektor yang banyak membantu meningkatkan ekonomi negara. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah rencana yang bertajuk “Kepentingan Sektor Pelancongan Kepada Negara”
Tuliskan rencana itu selengkapnya.

Cadangan Idea
          i.             Dapat memperkenalkan dan mengembangkan industri kraf tangan negara
         ii.             Dapat mempromosikan makanan tempatan/tradisional pelbagai kaum
        iii.             Mampu memperkenalkan budaya dan cara hidup masyarakat majmuk di Malaysia
        iv.             Mampu memajukan industri kecil dan sederhana
          v.             Berupaya mengurangkan kadar pengangguran/membuka peluang pekerjaan
        vi.             Dapat meningkatkan ekonomi negara melalui tukaran wang asing

       vii.             Boleh memperkenalkan negara ke seluruh dunia

No comments:

Post a Comment