29/09/2018

LATIH TUBI 2 - PT3 2018


Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu soalan daripada Bahagian D.
BAHAGIAN A
[25 markah]
1          Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i)           Steven mengambil botol-botol kosong itu lalu mengisikannya dengan air sebagai persediaan menghadapi musim kemarau.
 __________________________________________
(ii)        Kami berasa amat gembira sekali apabila bapa mengumumkan yang kami akan pergi bercuti ke Cameron Highland semasa cuti persekolahan kelak.
__________________________________________
(iii)      Pihak berkuasa akan mengambil tindakan terhadap mana-mana pengusaha kilang yang telah membuang sisa toksik dari kilang mereka ke dalam sungai sehingga menyebabkan kematian beratus ekor ikan.
__________________________________________
(iv)       Istiadat pemakaman raja negeri itu yang mangkat setelah sakit selama bertahun-tahun lamanya telah mendapat liputan meluas daripada media tempatan dan antarabangsa.
__________________________________________
[8 markah]

2   Dalam papan-papan tanda di bawah, terdapat tiga kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

 (i)     _____________________________________  
(ii)    _____________________________________
(iii)  _____________________________________                                                          

[3 markah]
 3          Cerakinkan ayat majmuk berikut.

(i)           Jejantas yang baru dibina itu kurang digunakan oleh pejalan kaki.
(a)   ______________________________________________________________________
(b)   ______________________________________________________________________
(ii)        Hati Faizal berasa amat pilu apabila mengenangkan peristiwa yang menyayat hati itu.
(a)   ______________________________________________________________________
(b)   ______________________________________________________________________
(iii)      Kita harus menghadapi segala cabaran dan dugaan dengan hati yang tabah.
(a)   ______________________________________________________________________
(b)   ______________________________________________________________________
(iv)       Mereka hendak bercuti di Pulau Redang atau hendak berkelah di pantai Port Dickson pada minggu hadapan?
(a)   ______________________________________________________________________
(b)   ______________________________________________________________________
(v)         Oleh sebab sudah terlalu lama tinggal di kota London, Dicky berasa janggal untuk makan masakan kampung.
(a)   ______________________________________________________________________
(b)   ______________________________________________________________________
 [10 markah]

4        Lihat gambar di bawah ini dengan teliti, kemudian tulis dua peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut.               (i)         _____________________________________________________________________
              (ii)       _____________________________________________________________________

5.  Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
(i)       Berdasarkan petikan cerpen tersebut, nyatakan dua sebab Syam menyerahkan jawatan pengurus itu kepada kakaknya.
                                                                                                                    [3 markah]
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ii)        Kemukakan dua perwatakan Syam yang terdapat dalam petikan cerpen tersebut.           
[3 markah]
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(iii)           Hubungan baik sesama adik-beradik sangat penting.
Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan bagi memastikan hubungan dengan adik-beradik kekal mesra di usia tua?
                                                                        [4 markah]
       ____________________________________________________________________________          __________________________________________________________________________         
      ________________________________________________________________________  
      _____________________

6        Baca syair bawah ini dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Syair Nasihat
Penghujung Thamarat al-Muhimmah
Dengarkan tuan ayahanda berperi,
kepada anakanda muda bestari,
nasihat kebajikan ayahanda beri,
amalkan jangan malas dan ngeri.

Ayuhai anakanda muda remaja,
jika anakanda menjadi raja,
hati yang betul hendak disahaja,
serta rajin pada bekerja.

Kerja kebajikan janganlah malas,
zahir dan batin janganlah culas,
jernihkan hati hendaklah ikhlas,
seperti air di dalam gelas.

Menuntut ilmu janganlah segan,
ilmu yang benar jangan yang bukan,
iaitu ilmu yang kebajikan,
di kitab ini sudah disebutkan.

Hendaklah anakanda menggaji selalu,
dari yang lain lebihkan dulu,
had syarak jangan dilalu,
tidaklah anakanda beroleh malu.

Segala perbuatan dengan berilmu,
maka kebajikan boleh bertemu,
jika sebarang-barang diramu,
akhirnya anakanda jatuh bersemu.

(Dipetik antologi Baik Budi, Indah Bahasa Tingkatan 2, Arah Pendidikan Sdn. Bhd)

i)              Nyatakan dua pesanan yang disampaikan oleh ayahanda dalam rangkap ketiga syair   Penghujung Thamarat al-Muhimmah.
[3 markah]

ii)            Terdapat banyak nilai dalam petikan Syair Nasihat Penghujung Thamarat al-Muhimmah.
Nyatakan dua nilai yang terdapat dalam petikan syair tersebut.
[3 Markah]
iii)          Pada pendapat anda, apakah kepentingan ilmu dalam kehidupan seseorang ?
[4 markah]
No comments:

Post a Comment