26/08/2013

Intensif Tatabahasa PMR 2013

1.
I
II
III
IV
“Masukkan sedikit cili sos ke dalam masakan itu,” kata ibu kepada kakak. 
“Masukkan sedikit sos cili ke dalam masakan itu,” kata ibu kepada kakak.
Azura membeli sehelai telekung mini yang bersulamkan benang emas di pasar malam.
Azura membeli sehelai mini telekung yang bersulamkan benang emas di pasar malam.


A.      I dan II                        B          I dan IV
C       II dan III                      D         II dan IV

{Hukum D-M yang betul ialah sos cili kerana yang diterang ialah sos dan yang menerang ialah cili. (Sos tiram, sos tomato)}
{Hukum D-M yang betul ialah telekung mini kerana yang diterang ialah telekung dan yang menerang ialah mini.
(telekung biru, telekung baharu)}
Jawapan :  C

2.

I
II
III
IV
Mak Cik Liza menghidangkan tetamunya sepinggan kuih seri muka. 
Mak Cik Liza menghidangi tetamunya sepinggan kuih seri muka. 
Encik Azli menghadiahkan cincin bertatahkan berlian kepada bakal isterinya.     
Encik Azli menghadiahi cincin bertatahkan berlian kepada bakal isterinya.   


A       I dan II                        B          I dan III
C       II dan III                      D         III dan IV

{Imbuhan apitan “meng ... i” - cerita (predikat) dalam ayat itu mesti merujuk kepada (siapa) manusia sahaja}
{Imbuhan apitan “meng ... kan” - cerita (predikat) dalam ayat itu mesti merujuk kepada (apa) benda atau binatang}
Jawapan :  C

3.


I
II
III
IV
Mereka masih membincangkan masalah keruntuhan moral para remaja.
Pekebun kecil masih membincangkan harga kelapa sawit yang tidak menentu.
Mereka masih membincangkan tentang masalah keruntuhan moral para remaja.
Pekebun kecil masih membincangkan tentang harga kelapa sawit yang tidak menentu.


A       I dan II                          B           I dan III
C        II dan III                       D         III dan IV
{Gugurkan perkataan tentang sebab imbuhan apitan “meN ... kan” sudah membawa maksud tentang}
{kata kerja transitif tidak boleh disisipkan sebarang kata sendi} men-…-kan {tidak perlu tentang}
Jawapan :  A
 ber {ada tentang/kata sendi}/ber-...-kan {tak perlu kata sendi}4.


I
II
III
IV
Berhati-hati memandu kenderaan di selekoh yang tajam dan merbahaya itu.
Kejayaan gemilang dalam PMR yang diperolehi Syakirah kerana usaha gigihnya.
Berhati-hati memandu kenderaan di selekoh yang tajam dan berbahaya itu.
Kejayaan gemilang dalam PMR yang diperoleh Syakirah kerana usaha gigihnya.


A         I dan II                                   B          I dan III
C         II dan III                                 D         III dan IV

{Tidak ada imbuhan awalan ‘mer-‘ dalam tatabahasa Melayu, bukan merbahaya tetapi berbahaya}
{Apitan ‘diper ... i’ – hanya kepada empat perkataan; diperisteri, dipersuami, diperkawani dan diperingati}
{Awalan ‘diper-’ – ialah awalan yang membentuk kata kerja ayat pasif, selain empat perkataan di atas}
Jawapan :  D

5.I
II
III
IV

Adik terlalu sayangkan kucing siam itu sehingga dibawanya tidur bersama-sama.   
Adik terlalu sayang akan kucing siam itu sehingga dibawanya tidur bersama-sama.  
Emak marahkan adik kerana tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh cikgunya.    
Emak marah akan adik kerana tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh cikgunya.    A         I dan II                                   B          I dan III
C         II dan IV                                 D         III dan IV


{Kata yang ada unsur emosi/perasaan tidak boleh disisipkan imbuhan akhiran “-kan”, sepatutnya akan}
Jawapan :  C

6


I
II
III
IV
Sesetengah murid tidak tahu membahagi-bahagikan masa dengan baik. 
Setengah murid tidak tahu membahagi-bahagikan masa dengan baik. 
Afizah menunggu kawannya di Stesen Bas Tapah selama dua setengah jam.   
Afizah menunggu kawannya di Stesen Bas Tapah selama dua jam setengah.   


A         I dan II                                   B          I dan IV
C         II dan III                                 D         III dan IV

{Setengah membawa maksud satu perdua, sesetengah pula membawa maksud sebahagian daripada}
{Dua setengah jam merujuk kepada bilangan jam, dua jam setengah merujuk kepada waktu, 2 jam 30 minit}
Jawapan :  B

7.I
II
III
IV

Lain-lain perkara turut dibincangkan dalam mesyuarat bulanan PIBG kali ini.       
Perkara-perkara lain turut dibincangkan dalam mesyuarat bulanan PIBG kali ini. 
Lain-lain hal yang menyentuh agama, ras, dan budaya tidak perlu diperdebatkan.    
Hal-hal lain yang menyentuh agama, ras, dan budaya tidak perlu diperdebatkan.


A         I dan II                                   B          I dan III
C         II dan III                                 D         II dan IV


{Lain-lain membawa maksud banyak yang lain, perkara-perkara pula membawa maksud banyak perkara}
{Lain-lain membawa maksud banyak yang lain, hal-hal pula membawa maksud banyak hal}


8.


I

II

III
IV
Satu rampasan terbesar mercun telah dilakukan oleh pasukan kastam Kelantan pagi tadi.  
Satu rampasan mercun terbesar telah dilakukan oleh pasukan kastam Kelantan pagi tadi.  
Merujuk perkara di atas, bersama-sama ini dikepilkan sesalinan sijil kelahiran. 
Merujuk kepada perkara di atas, bersama-sama ini dikepilkan sesalinan sijil kelahiran.    


A         I dan II                                 B          I dan III
C        II dan III                                 D         II dan IV

{Mercun terbesar merujuk kepada mercun yang besar, rampasan terbesar merujuk kepada banyak rampasan}
{Perkataan ‘merujuk’ dalam ayat membawa maksud kepada secara tersirat, tidak perlu merujuk kepada}

9.


I
II
III
IV
Encik Ali menunggu anaknya di stesen bas sejak pukul 10.00 pagi.
Encik Ali menunggu anaknya di stesen bas sejak dari pukul 10.00 pagi.
“Semenjak dari hari itu, dia tidak pernah lagi datang ke sini,” kata Haikal kepada Alif.
“Semenjak hari itu, dia tidak pernah lagi datang ke sini,” kata Haikal kepada Alif.


A         I dan II                                   B          I dan IV
C         II dan IV                                 D         III dan IV

{Gugurkan perkataan ‘dari’ kerana kedua-duanya ‘sejak’ dan ‘dari’ adalah kata sendi yang sama maksud}
{Gugurkan perkataan ‘dari’ kerana perkataan ‘semenjak’ dan ‘dari’ adalah kata sendi yang sama maksud}

10

I

II
III
IV
Para pekerja sedang memperlebarkan jalan utama dari Tapah menuju ke Tanjung Malim.
Datin Maria bercadang memperluaskan perniagaannya ke Sabah dan Sarawak.
Datin Maria bercadang memperluas perniagaannya ke Sabah dan Sarawak.
Para pekerja sedang memperlebar jalan utama dari Tapah menuju ke Tanjung Malim.


A         I dan II                                   B          I dan III
C         II dan III                                 D         III dan IV

{Apitan “memper ... kan” menerima kata nama dan kata kerja, awalan “memper-“ menerima kata adjektif}

No comments:

Post a Comment