25/08/2013

AMALAN KITAR SEMULA

Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah amalan kitar semula. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.


Sumber pendapatan sampingan


FAEDAH-FAEDAH
KITAR  SEMULA
Rakyat lebih prihatin dan bertanggungjawabBahan buangan boleh  digunakan semula
Melestarikan alam sekitar

             Sejak kebelakangan ini kempen kitar semula begitu giat dilaksanakan oleh kerajaan. Banyak usaha untuk menyedar­kan rakyat tentang kepentingan kempen ini giat dijalankan. Kitar semula ialah suatu kaedah memproses semula bahan­-bahan tertentu untuk digunakan sebagai bahan hasilan yang lain. Hal ini membayangkan kepada kita bahawa satu anjakan paradigma perlu dilakukan demi menjayakan hasrat murni kerajaan. Rakyat Malaysia perlu sepakat kerana muafakat itu berkat dan pelbagai maslahat yang diperoleh daripada kempen kitar semula.
             Amalan kitar semula memberi keuntungan kepada rakyat sekiranya dilakukan secara kolektif. Bahan-bahan buangan akan dikumpulkan di pusat pengumpulan sebelum dihantar ke kilang-kilang untuk diproses semula. Kilang-kilang akan mengeluarkan semula bahan-bahan yang dihasilkan seperti kertas tisu, tin-tin dan sebagainya. Melalui penghasilan bahan ini, kos pengeluaran dapat dijimatkan. Bahan-bahan itu pula akan dijual dengan harga yang lebih rendah. Manfaatnya dapat dinikmati oleh pengguna kerana pengguna tidaklah dibebani dengan harga yang tinggi untuk membeli barangan yang dihasilkan daripada bahan yang dikitar semula. Dalam hal ini, kita boleh menabung hasil daripada pendapatan kita. Walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi dalam jangka masa panjang boleh menjadi banyak kerana sedikit­-sedikit, lama-lama jadi bukit.
             Kitar semula juga merupakan suatu cara untuk mendidik rakyat agar bijak membuang sampah. Melalui program ini juga rakyat akan lebih prihatin dan bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan negara kita lebih bersih, indah dan dapat me­narik pelancong-pelancong untuk berkunjung ke negara ini. Selain itu, bahan-bahan yang dibuang di merata-rata tempat akan mencemarkan alam sekitar. Melalui longgokan sampah dan bekas takungan seperti tin, tayar buruk dan sebagainya akan mengundang penyakit taun, malaria dan demam denggi. Amalan kitar semula dapat menghindarkan penyakit­-penyakit tersebut kerana tempat pembuangan sampah yang terurus berjaya mengelakkan penularan wabak ini. Hal ini juga bertepatan dengan lidah pendeta mencegah lebih baik daripada mengubati, sekali gus menjamin kehidupan yang selesa dan sejahtera kerana persekitaran yang bersih.
             Perkara yang menarik tentang kempen kitar semula ialah usaha ini dapat memberikan pendapatan tambahan kepada para pengguna. Mereka yang pandai merebut peluang boleh menjadikan usaha ini sebagai kerja tambahan untuk menam­bah pendapatan. Bahan-bahan buangan yang boleh dikitar semula akan dibeli oleh pusat pengumpulan bahan bua­ngan. Ringkasnya, kita memperoleh bahan-bahan ini secara percuma tetapi hanya memerlukan sedikit usaha dan kerajinan seperti kata pepatah, usaha itu tangga kejayaan. Program serampang dua mata ini jelas mendatangkan impak positif kepada rakyat kerana bukan sahaja berupaya menambahkan pendapatan isi rumah, tetapi juga kepada kewujudan industri hiliran yang berkaitan dengan bahan buangan. Implikasinya, pendapatan rakyat dan negara akan meningkat.
             Kesimpulannya, kempen kitar semula ialah suatu usaha yang sangat berfaedah kepada negara dan rakyat. Banyak pihak yang mendapat manfaat daripada usaha ini. Kempen ini seharusnya diteruskan agar lebih ramai rakyat tampil untuk menyahut seruan ini dan mengamalkan program kitar semula. Kita sepatutnya menjadikan program ini amalan dalam kehidupan kita kerana Islam sendiri mengingatkan kita bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Hal ini selaras dengan impian Perdana Menteri yang mahu melahir­kan rakyat yang mempunyai minda kelas pertama.

CATATAN :
*    Perkataan atau rangkai kata berhuruf tebal (bold) menunjukkan pelajar mempunyai kemahiran berbahasa dan membuktikan peng­gunaan kosa kata luas di samping penggunaan ungkapan menarik yang sesuai dengan isu yang dibincangkan.

*    Ungkapan menarik : peribahasa, pantun, cogan kata, frasa menarik, petikan ucapan, kata-kata hikmat, petikan hadis, maksud ayat Al-Quran dan lain-lain.

2 comments:

Unknown said...

Wahh..��

JAWBEASTSHREK said...

Terbaikkkkkk......(BBB7)