30/04/2019

Prosa Tradisional : Berbuat Istana Zaman Dahulu [Soalan KBAT dan KOMSAS]


Komsas Tingkatan 5 : Berbuat Istana Zaman Dahulu
Soalan KBAT
1.    Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengekalkan seni binaan seperti dalam syair tersebut
P1 Mewujudkan kelas / sekolah / institut kemahiran pertukangan
P2 Melantik pakar yang sedia ada sebagai jurulatih / penasihat
P3 Kemahiran seni bina didokumentasikan / dibukukan
P4 Mengadakan pertandingan berkaitan dengan kemahiran pertukangan

2.    Ciri-ciri rumah yang selesa
P1 kemudahan asas yang lengkap
P2 mempunyai ruang yang luas
P3 persekitaran yang bersih
P4 mudah memperoleh capaian Internet

3.    Sesebuah istana dibina dalam keadaan yang mewah dan indah.
P1 Untuk membezakan taraf/status antara raja dengan rakyat
P2 Untuk menunjukkan kekukuhan ekonomi negara
P3 Menjaga imej/maruah raja
P4 Sebagai lambang/mercu tanda sesebuah negara
P5 menunjukkan kepada kerajaan lain / raja lain akan kehebatan baginda / supaya negara lain kagum akan kehebatan baginda

4.    Apakah kepentingan-kepentingan memelihara bangunan lama
P1 Dapat dijadikan bukti yang kukuh tentang peristiwa yang berlaku / sejarah bangunan lama
P2 Dapat menjadi teladan/iktibar kepada masyarakat tentang jasa para pejuang
P3 Banyak memberi manfaat dari sudut pelancongan
P4 Sebagai sumber rujukan seni bina bangsa

5.    Punca-punca seni ukir kurang diminati oleh generasi muda:
P1 Kurang / tiada pendedahan sejak kecil
P2 terpengaruh oleh gaya hidup moden
P3 kurang penganjuran pertandingan seni ukir
P4 tiada bantuan daripada pihak kerajaan

6.    Selain mementingkan aspek kesenian dan keunikan seni bina, apakah aspek lain yang perlu diambil kira oleh seseorang raja dalam pembinaan sesebuah istana?
P1  Aspek keselamatan – bangunan yang kukuh dan bebas daripada ancaman musuh serta lokasi yang strategik
P2  Kos perbelanjaan pembinaan – membeli bahan binaan dan upah pekerja
P3  Keselesaan – saiz yang luas dan peralatan yang lengkap
P4  Penggunaan teknologi canggih dalam pembinaan

7    Pada pendapat anda, mengapakah istana dibina dengan memuatkan elemen-elemen ukiran dari negara luar?
     P1 menunjukkan mempunyai perhubungan diplomatik dengan negara-negara terbabit
     P2 sebagai tanda kemegahan mempunyai hubungan dengan kuasa-kuasa besar
     P3 menarik pedagang-pedagang negara terbabit untuk berdagang
P4 kelainan untuk mengelakkan persamaan dengan ciri-ciri bangunan tempatan/rakyat tempatan

8.    Setiap orang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri sebuah rumah yang selesa?
P1 Mempunyai pelbagai ruang seperti ruang tamu, ruang makan, dapur, dan bilik tidur serta tandas.
     P2 Ruang pengudaraan yang bebas dan tidak tertutup.
     P3 Rumah dibina di kawasan yang banyak mempunyai jiran tetangga.
     P4 Mempunyai tahap keselamatan yang tinggi

9.    Pada pendapat anda, apakah manfaat jika tukang yang membina istana raja tersebut tidak mati selepas istana tersebut siap dibina?                                (3 markah)
-  Raja boleh menggunakan kepakaran tukang tersebut untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan membaik pulih bangunan istana sekiranya mengalami kerosakan
-  Raja juga boleh mendapatkan keuntungan dengan menawarkan kepakaran tukang tersebut kepada negara lain / raja lain yang ingin membina istana
-  Kepakaran tukang-tukang tersebut juga boleh digunakan untuk membina bangunan yang diperlukan oleh raja pada masa hadapan
-  Tenaga pakar itu juga boleh menurunkan kepakaran mereka kepada generasi muda agar bilangan tenaga profesional bertambah dalam negara tersebut untuk memajukan negara tersebut

10.   Pada pendapat anda, mengapakah istana tersebut tidak mampu ditiru seni binanya?
     P1  tiada tukang baharu yang semahir tukang lama
     P2  kemahiran dan kepakaran tukang lama tidak sempat diperturunkan/diwariskan
     P3

Soalan KOMSAS
1.    Kemukakan dua nilai yang terdapat pada seloka tersebut tersebut.
(4 markah)
-            Antara nilai murni yang terdapat dalam seloka tersebut ialah nilai kesetiaan.  Contohnya Orang Besar Empat setia menjunjung titah perintah raja untuk membina sebuah istana yang indah, cantik dan unik. Contohnya, semua rakyat setia pada raja sehingga sanggup melaksanakan perintah raja tanpa membantah dan bekerja siang dan malam tanpa henti.
-            Nilai murni berikutnya ialah nilai bekerjasama.  Contohnya, 44 orang tukang dan utas saling bekerjasama untuk menyiapkan istana raja. Orang Besar Empat, Pawang dan tukang istana yang pakar itu sanggup bekerjasama bekerja siang dan malam sehingga akhirnya berjaya menyiapkan istana raja lam tempoh tujuh bulan.
-            Nilai bertanggungjawab - orang besar berempat bertanggungjawab untuk menguruskan pembinaan istana seperti yang dititahkan oleh raja.
-            Nilai ketaatan – Contohnya, pembesar, Pawang raja dan semua tukang taat pada perintah raja dan menjalankan tugas mereka masing-masing.
-            Nilai kerajinan/ kegigihan dalam melakukan sesuatu pekerjaan agar hasil kerja berkualiti dan siap tepat pada waktunya. – Contohnya, 44 orang tukang dan utas yang gigih dan rajin melakukan kerja-kerja membina istana raja.

3.    Jelaskan dua latar masyarakat yang terdapat dalam seloka tersebut.
(4 markah)
-       Masyarakat yang setia kepada pemerintah / patuh pada perintah raja
-       Masyarakat yang rajin / gigih dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan.
-       Masyarakat yang pakar dalam seni ukiran dan seni bina Melayu.
-       Masyarakat yang bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan

4.  Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam seloka tersebut.
(4 markah)
-        Persoalan kesetiaan rakyat kepada pemerintah.
-        Persoalan kerajinan / kegigihan dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan.
-        Persoalan keunikan seni ukiran dan seni bina Melayu.
-        Persoalan kerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan

5.  Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam seloka di atas. [4 markah]
    - Dua persoalan yang terdapat dalam seloka di atas ialah persoalan kesetiaan rakyat terhadap   arahan dan perintah raja. Selain itu, kehalusan seni ukiran dan keunikan seni  bina istana.
    - Persoalan lain ialah persoalan ketaatan rakyat kepada  pemerintah. Contohnya, apabila arahan diberikan untuk membina istana semua rakyat taat untuk melaksanakannya
    -  Persoalan bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Contohnya, setiap orang yang mempunyai kemahiran membangunkan istana secara bekerjasama.
    -  Persoalan ketekunan masyarakat  tradisional.  Contohnya, sanggup bekerja untuk membangunkan istana  siang dan malam  serta membahayakan  membahayakan mereka sendiri.

5.    Kemukakan dua pengajaran yang terdapat dalam gurindam tersebut.
                                                               (4 markah)  
-  kita haruslah patuh pada perintah raja.
-       kita haruslah rajin/ gigih dalam melakukan sesuatu pekerjaan agar hasil kerja berkualiti dan siap tepat pada waktunya.
-       kita haruslah berkerjasama dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan agar dapat disiapkan dengan mudah dan pantas.
-       kita haruslah taat setia kepada pemerintah / pemimpin negara

1 comment: