21/09/2019

PERCUBAAN SPM 2019 PERLIS : RUMUSAN [SKEMA]


PERLIS
Pendahuluan
Petikan membincangkan kebaikan/faedah/kelebihan/manfaat sungai dalam kehidupan manusia/masyarakat/rakyat. 
2

Rumusan membincangkan kebaikan/faedah/kelebihan/manfaat sungai dalam kehidupan dan tanggungjawab masyarakat melestarikan keindahan sungai.
2

Petikan/Rumusan  membincangkan kebaikan/faedah/kelebihan/manfaat sungai dalam  kehidupan
1

Petikan membincangkan kepentingan sungai dalam kehidupan/ Rumusan membincangkan  kepentingan sungai dalam kehidupan
0Isi Tersurat [4 markah hingga 12 markah]
(Kepentingan sungai dalam kehidupan)
S1
pusat tumpuan perdagangan, sempadan negeri dan negara, serta pembentuk  muka bumi 
2
S2
membekalkan sumber air kepada manusia untuk kegunaan domestik
2
S3
sumber tenaga hidro/hidroelektrik
2
S4
menghasilkan tanah yang subur apabila berlakunya banjir 
2
S5
sistem pengangkutan dan sistem perhubungan semula jadi manusia 
2
S6
habitat haiwan akuatik yang membekalkan sumber protein yang cukup kepada manusia
2
S7
tarikan pelancong sama ada pelancong domestik mahupun pelancong asing        
2
S8
mewujudkan peluang pekerjaan
2
S9
menambahkan pendapatan kepada manusia 
2

Isi tersirat [ 4 markah hingga 12 markah ]
( Usaha ibu bapa untuk membantu perkembangan mereka  )
T1
masyarakat tidak membuang sampah/sisa domestik ke dalam sungai
2
T2
masyarakat tidak menyalurkan sisa industri ke dalam sungai
2
T3
masyarakat menyahut seruan kerajaan memelihara keindahan sungai
2
T4
masyarakat melibatkan diri secara aktif dalam menjayakan kempen cintai sungai 
2
T5
masyarakat melakukan gotong-royong membersihkan sungai       

T6
masyarakat melaporkan kejadian pencemaran sungai kepada pihak berkuasa
2
Isi-isi tersirat yang lain diterima sekiranya sesuai

Kesimpulan
K1
Kesimpulannya, semua pihak  perlulah bekerjasama memelihara sungai supaya keindahan sungai sentiasa berkekalan
2
K2
Kesimpulannya, masyarakat haruslah menjaga keindahan sungai supaya  pencemaran alam sekitar dapat dielakkan.
2
Kesimpulan lain diterima sekiranya sesuai
               


Soalan 2(a) : Petikan Umum                                                                                             
i.    Maksud menjejaskan kualiti
-
merosakkan/mengurangkan mutu 
2
-
menjejaskan mutu 
1
-
merosakkan/mengurangkan kualiti 
1


ii.   Kesan utama pencemaran sungai di negara kita:
P1
peningkatan kos rawatan bekalan air domestik dan industri
1
P2
kepupusan flora dan fauna
1
P3
menggugat ekosistem
1
P4
menggugat sumber makanan
1

[ Maksimum : 3 markah ]

[ Isi cukup : 2 isi ]


iii.   Usaha-usaha JPS  yang berkesan untuk menangani pencemaran sungai
P1
mengadakan kempen "Cintailah Sungai Kita”
1
P2
mewajibkan pendidikan alam sekitar/pendidikan tentang kebersihan sungai pada peringkat sekolah 
1
P3
menguatkuasakan undang-undang
1
P4
menghijaukan kawasan berhampiran sungai
1
P5
memulihara semula sungai tercemar
1
P6
menjadikan sungai sebagai kawasan tarikan pelancong
1

(Idea yang lain boleh diterima sekiranya sesuai)


[ Maksimum : 4 markah ]

[ Isi cukup : 3 isi ]