21/10/2019

Penuisan 2 Pra-SPM 2019 : SEMANGAT KEJIRANAN


Pada era teknologi tanpa sempadan ini, masyarakat semakin sibuk sehingga menyebabkan semangat kejiranan semakin terhakis dalam kalangan mereka.
Huraikan langkah-langkah untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Pendahuluan: Kita hidup sandar-menyandar, bak aur dengan tebing. Kita sentiasa berpegang dengan amalan murni dan budaya lama ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni, hati gajah sama dilapah dan hati kuman sama dicecah. Kehidupan seperti inilah yang bakal menjanakan sebuah masyarakat yang prihatin, dinamik, dan progresif. Walau bagaimanapun, akibat perubahan zaman yang dibelenggu dengan hambatan mengejar kerjaya dan kehidupan yang semakin kompleks, manusia mula mengabaikan tradisi mulia itu. Kini kehidupan dirasakan terlalu rumit, merimaskan dan tiada roh kesejahteraan. Demi kehidupan kita yang lebih bermakna, seyogialah kita kembalikan semula amalan lama dengan menyuburkan budaya tegur-menegur dan memperkasakan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Isi 1: Anggota masyarakat hendaklah berasa bertanggungjawab untuk menghidupkan semula tradisi masyarakat silam

masyarakat silam terlalu kuat ikatan kejiranan dan kasih sayang – menyuburkan tradisi kunjung-mengunjung - tradisi bergotong-royong, unjuk-mengunjuk, memberi dan menerima hendaklah diperkasakan dalam masyarakat (sedikit tanda ingat dan banyak tanda ada)
Isi 2:  Institusi keluarga hendaklah saling berusaha memupuk persefahaman dan saling hormat sesama jiran tetangga

jiran ibarat saudara mara sendiri - sentiasa bersama dalam menghadapi sebarang masalah besar atau kecil - tidak membezakan status dalam masyarakat – tiada perbezaan pangkat, miskin atau kaya - amalan menegur kesalahan dengan nasihat secara ikhlas – amalkan tanggungjawab anakku anakkau dan anakkau anakku
Isi 3: Kepimpinan masyarakat pelulah mengambil inisiatif untuk mengembalikan tradisi secara contoh dan teladan

kalangan berpengaruh dalam masyarakat hendaklah menjadi role model - ibu bapa mengajarkan anak-anak cara-cara menghormati orang yang lebih tua – golongan tua dan berpengalaman sentiasa dijadikan pakar rujuk -pemimpin sentiasa mendekati rakyat – sentiasa berinteraksi secara sopan, jujur, dan telus
Isi 4:  Memperkasakan kehidupan berjiran dengan insiatif saling membantu dan menyokong dalam urusan harian

boleh memperkukuh jalinan kejiranan - golongan berada sentiasa menjadi tempat merujuk golongan miskin manakala yang miskin menghormati dan menyokong yang berada
mengadakan jamuan dan kenduri-kendara – tidak mengukur nilai kebendaan tetapi ikhlas sebagai paksi perhubungan mesra
Isi 5: Kalangan pemimpin dan tokoh masyarakat sentiasa berusaha menghidupaktifkan institusi masyarakat

sebagai landasan untuk anggota masyarakat berinteraksi – mengaktifkan program surau, masjid, rukun tetangga dan persatuan penduduk – mengambil bahagian secara aktif dalam program sukarela – menjadi institusi untuk melahirkan pemimpin pelapis

Penutup/Kesimpulan: Walaupun amalan tradisi nenek moyang itu semakin terhakis dalam kehidupan masyarakat bandar, namun rohnya masih dirasai oleh sebahagian masyarakat di pedalaman. Oleh hal yang demikian, amalan yang sudah lama menjadi darah daging masyarakat itu tidak wajar diabaikan semata-mata merasai kehidupan kini sudah terlalu selesa. Ingatlah hidup kita sandar-menyandar, bak aur dengan tebing, ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni, biar sedikit tanda ingat dan banyak tanda ada.
Buah fikir : Tn Hj Ishak Md Shah [http://ishakmdshah.blogspot.com/]

No comments: