05/10/2019

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019 : SKEMA Petikan Prosa Moden [JOHOR]



CADANGAN JAWAPAN [Petikan Prosa Moden - JOHOR] 

SOALAN
SKEMA
MARKAH
(i)
‘saya’ melihat 

P1
Keadaan kelam kabut
1
P2
Jentera berat merobohkan rumah kayu usang
1
P2
penguat kuasa  mengawal suasana sekitar
1
P3
demonstrasi penduduk membantah pencerobohan
1


[maksimum : 2 markah]
[Isi cukup : 2 Isi]
(ii)
usaha-usaha kerajaan

P1
mengadakan kempen mengumpul buku-buku lama
1
P2
menyediakan pusat pengumpulan buku-buku lama
1
P3
mewujudkan ARKIB khas untuk menyimpan buku lama
1
P4
kerjasama dengan penulis
1
P5
kerjasama dengan perpustakaan
1
P6
memberi ganjaran/ sijil/ pengiktirafan/ hadiah kepada penyimpan buku lama
1
P7
kerap mengadakan pameran buku-buku lama
1
[maksimum : 3 markah]
[Isi cukup : 2 Isi]


(iii)
Pengajaran dalam petikan

P1
Kita mestilah menghargai ilmu.
‘saya’/ penulis berasa sedih melihat buku-buku milik Munsyi musnah.
1+1
P2
Kita seharunya mempertahankan tanah milik kita agar tidak jatuh ke  tangan asing.
Tanah rizab Melayu dirobohkan dan bakal bertukar tangan kepada  pelabur asing yang akan mengaut keuntungan di negara kita.
1+1


Pengajaran dalam keseluruhan cerpen 

K1
Kita hendaklah taat pada perintah dan larangan ayah dan ibu. 
‘Saya’/ penulis tidak membantah ketika ibunya melarang dia berhijrah   ke bandar
1+1
K2
Kita hendaklah rajin membaca pelbagai ilmu untuk meningkatkan pengetahuan.
‘Saya’/ penulis telah mengkaji teks Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah serta membaca banyak buku lama milik ibunya.
1+1
K3
Kita tidak boleh mudah putus asa untuk mencapai matlamat hidup. ‘Saya’/ penulis meminta izin ibunya sekali lagi apabila sudah lebih.  bersedia untuk tinggal di kota walaupun hasratnya itu pernah ditolak oleh ibunya.
1+1

(Pengajaran yang lain boleh diterima sekiranya sesuai)
[maksimum : 4 markah] [Isi cukup : 2 Isi (P + K)]


1 comment: