06/10/2019

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019 : SKEMA Petikan Prosa Moden dan Tradisional [NEGERI SEMBILAN]


SKEMA JAWAPAN : SOALAN 2b Prosa Moden
SOALAN
SKEMA
MARKAH
(i)
Sebab kota besar itu sudah hilang nilai-nilai tradisinya  

P1
sarat dengan api prasangka
1
P2
runcing prejudis para warganya yang berbilang bangsa
1
P3
bercampur aduk  budaya dan bahasa pertuturannya
1
P4
manusia dipisahkan oleh benteng-benteng ketaksuban dan kepentingan diri masing-masing
1
P5
mereka dipecah-pecahkan oleh ideologi, puak dan etnik, warna kulit, bahasa percakapan serta fahaman politik
1

[maksimum : 2 markah] [Isi cukup : 2 Isi]
(ii)
Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum seseorang itu berhijrah ke bandar  

P1
mempelajari budaya tempat baharu
1
P2
mempunyai jati diri yang kukuh agar tidak mudah terpengaruh
1
P3
mencari maklumat  tentang tempat yang ingin dituju
1
P4
melengkapkan diri dengan ilmu agama   
1
P5
melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan
1

 [maksimum : 3 markah] [Isi cukup : 2 Isi] 
(iii)
Pengajaran dalam petikan cerpen

P1
Kita hendaklah mendengar nasihat seorang ibu agar beroleh keberkatan dalam kehidupan. 
‘Saya’ membatalkan hasratnya ke bandar atas nasihat ibunya.
1+1
P2
Kita perlulah menghindari sikap prasangka untuk mengelakkan sengketa.  Masyarakat di kota hidup dalam keadaan berprasangka.
1+1
P3
Kita perlulah menjauhi sikap mementingkan diri agar dihormati dan disenangi orang di sekeliling. 
Masyarakat di kota dipisahkan oleh benteng-benteng ketaksuban dan kepentingan diri masing-masing.
1+1

[boleh gunakan (isi + contoh) atau (isi + huraian)]Pengajaran dalam keseluruhan petikan

K1
Kita hendaklah gigih apabila melakukan sesuatu pekerjaan agar mendapat hasil yang baik. 
Anak-anak bangsa pada zaman dahulu cekal dan berani meneroka hutan untuk dijadikan bandar pelabuhan yang terkenal. 
1+1
K2
Kita hendaklah rajin membaca untuk meningkatkan pengetahuan agar tidak mudah terpedaya.
‘Saya’ telah mengkaji teks Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah serta membaca banyak buku lama milik ibunya.  
1+1
K3
Kita mestilah menjauhi sikap berputus asa agar semangat tidak luntur.  ‘Saya’ meminta izin ibunya sekali lagi apabila sudah lebih bersedia untuk tinggal di kota walaupun hasratnya itu pernah ditolak oleh ibunya
1+1
   (Pengajaran yang lain boleh diterima sekiranya sesuai)
                        [maksimum : 4 markah] [Isi cukup : 2 Isi(P+K)]
SKEMA JAWAPAN : SOALAN 2c Prosa Tradisional

SOALAN
SKEMA
MARKAH
(i)
Maksud  jangan kemakanan matanya

P1
supaya / agar tidak tumpul / majal / muntul
2
P2
agar / supaya tajam/sentiasa tajam
1

[maksimum : 2 markah]

(ii)
Tindakan Duli Yang Dipertuan setelah mendengar perkhabaran daripada Seri Amerta 

P1
baginda tersenyum
1
P2
mengeyakan kata-kata / bersetuju dengan kata-kata Tun Perak
1
P3
mengambil sirih
1
P4
meminta Sri Amerta memberikan sirih kepada Tun Perak
1
P5
meminta Tun Perak  meninggalkan Kelang dan menetap di negerinya
1

*(Sekiranya jawapan calon sama maksud dengan mana-mana  jawapan di atas, diterima )


 [maksimum : 3 markah] [Isi cukup : 2 Isi] 

(iii)
Sebab seseorang itu perlu berpandangan jauh sebelum melakukan  sesuatu perkara

P1
supaya matlamat / perancangan menjadi lebih jelas
1+1
P2
lebih yakin dengan keputusan yang dibuat
1+1
P3
supaya kita dapat membuat persiapan dengan baik
1+1
P4
dapat menimbangkan perkara yang baik dan yang buruk

P5
menjadikan diri lebih  bersikap rasional


                        [maksimum : 3 markah] [Isi cukup : 2]


No comments:

Post a Comment