01/03/2020

Kepimpinan Melalui Teladan [ii]


Skema jawapan:
(i) Berikan maksud sehelai sepinggang.    
 - Pakaian yang ada pada tubuh sahaja                             (2 m)
 - Pakaian yang dipakainya ketika itu                               ( 2m)
-   Apa-apa sahaja yang melekat pada tubuh sahaja         (2 m)
-   Pakaian yang sedia terpakai pada waktu itu                 (2 m)


(ii) Berdasarkan petikan di atas, apakah tindakan-tindakan Temenggung selepas mendapat arahan  
     daripada sultan?
      - akur akan perintah daripada sultan
      - menyuruh orang suruhannya menyampaikan pesanan itu.
      - menyuruh orang kaya dan saudagar menjaga kediaman masing-masing -menyuruh pengawal-  
        pengawalnya berkawal pada waktu malam
      -menggunakan banyak senjata seperti lembing dan perisai sewaktu berkawal

(iii) Raja segera menitahkan orang-orang Temenggung berkawal sebaik-baik sahaja mengetahui 
       berita tentang kecurian yang berlaku di negeri baginda.
       Pada pendapat anda, mengapakah baginda menitahkan kegiatan kecurian itu diatasi dengan 
       segera?  
         
       - masyarakat dapat meneruskan kehidupan dengan tenang
       - tidak berlaku banyak kehilangan harta benda
       - pemilik harta benda tidak berada dalam kerugian
       - moral masyarakat setempat dapat ditingkatkan
       - keselamatan diri dan harta benda penduduk terjamin

**Jawapan lain yang munasabah boleh diterima

No comments: